Sök Kontakt


Anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats.

På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm.

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats.

Så överklagar du ett beslut Pdf, 31.2 kB.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2023 Pdf, 294.7 kB.

 

Remiss på reviderad avfallsplan och tillhörande avfallsföreskrifter

Avfallsplanen är ett dokument med mål och åtgärder som styr hur man jobbar med avfallsfrågor inom kommunen, planen berör inte bara det avfall som genereras av kommunala verksamheter eller avfall som kommunen ansvarar för utan även annat avfall som uppkommer inom kommunen.

Avfallsföreskrifterna styr hur kommunen, hushåll och verksamheter ska hantera sitt avfall. Det kan vara hur hämtställen ska vara utformade, var olika former av avfall ska lämnas och hur det ska vara sorterat.

Förslagen finns att läsa på Laholms kommuns hemsida samt i entrén till stadshuset på Humlegången 6.

Eventuella svar på remissen ska vara kommunen tillhanda senast den 31 december 2023.

Förslag till reviderad avfallsplan

Kungörelser

Driftenheten har genomfört en fordonsflytt av BMW med okänt registreringsnummer med stöd av lagen (LFF 1982:129) och förordningen (FFF 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet är uppställt i strid mot parkeringsreglerna och utan reg.nr och äganderätten övergår efter en (1) månad till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Kungörelse om flyttat fordon Pdf, 141.8 kB.

Kungörelsen finns på Laholms kommuns digitala anslagstavla från och med den 8 november 2023 till och med den 8 december 2023.

 

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum

Anslaget
från och med

Anslaget
till och med

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Pdf, 196.2 kB.

2023-11-282023-11-302023-12-27

Kommunstyrelsens ledningsutskott Pdf, 286.9 kB.

2023-11-282023-11-302023-12-22

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2023-11-282023-11-292023-12-20

Socialnämnden Pdf, 234.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-11-212023-11-232023-12-15

Barn- och ungdomsnämnden Pdf, 131.3 kB.

2023-11-222023-11-242023-12-15

Samordningsförbundet i Halland

2023-11-102023-11-232023-12-19

Kultur- och utvecklingsnämnden Pdf, 594.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-11-202023-11-222023-12-15

Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 294.2 kB.

2023-11-152023-11-212023-12-12

Kommunstyrelsen Pdf, 1.2 MB.

2023-11-142023-11-162023-12-11

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2023-11-132023-11-152023-12-15

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2023-11-152023-11-162023-12-09

Kommunstyrelsens ledningsutskott Pdf, 914.3 kB.

2023-11-072023-11-082023-12-01

Socialnämndens beredningsutskott

2023-11-072023-11-082023-11-30

Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Mottagningstider 2023

Från och med den 1 januari 2023 har Nämnden för överförmyndare i samverkan följande öppettider:
Måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 och fredag kl. 08.00-16.00
Då receptionen är öppen kan allmänheten lämna handlingar och begära att få ut allmänna handlingar, få förvaltarfrihetsbevis och få hjälp med frågor om blanketter samt informationsmaterial. Receptionen bemannas av personal från kommunens kontaktcenter, Halmstad Direkt.
Besök hos handläggare på överförmyndarkansliet bokas genom kontaktcenter Halmstad Direkt. Överförmyndarkansliet tar emot bokade besök i Halmstad, Hyltebruk, Laholm och Båstad.
Kontaktuppgifter:

035 – 13 70 00

direkt@halmstad.se

Besöksadress: Kyrkogatan 5, Rådhuset vid Stora torg i Halmstad.

Mer information hittar du på Halmstads kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: