Sök Kontakt


Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm.

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats.

Så överklagar du ett beslut Pdf, 31.2 kB.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2024 Pdf, 152.8 kB..

Grannhörande

Samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun har fått in en ansökan om bygglov för tidsbegränsat säsongsbygglov för anordnande av 74 stycken parkeringsplatser under perioden 1 maj t.o.m. 15 september varje år t.o.m. 2033 på fastigheten Skummeslöv 30:10.

Parkeringsplatserna anordnas på ängen öster om Strandpensionatet i Skummeslövsstrand, Stora Strandvägen.

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 25 § ge grannar m.fl. tillfälle att yttra sig över ansökan.

Anledningen till grannhörandet är att ansökan avviker från gällande detaljplan avseende markens användning – parkeringsplatserna placeras på mark avsedd för allmänt ändamål, anlagd park.

Innan ansökan prövas ges härmed möjlighet att lämna synpunkter. Önskar du ta del av handlingarna och yttra dig kan du höra av dig till samhällsbyggnadsnämnden:

Samhällsbyggnadsnämnden, Laholms kommun, 312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Var tydlig med vad din synpunkt avser.
Yttrande skall ha inkommit senast den 6 juni 2024.

/SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum

Anslaget
från och med

Anslaget
till och med

Kultur- och folkhälsonämnden Pdf, 221.3 kB.

2024-05-202024-05-242024-06-15

Utbildningsnämndens

beredningsutskott

2024-05-222024-05-232024-06-14

Socialnämnden Pdf, 225.9 kB.

2024-05-212024-05-232024-06-14

Socialnämndens beredningsutskott

2024-05-212024-05-222024-06-13

Kommunfullmäktige Pdf, 257.5 kB.

2024-05-142024-05-172024-06-07

Kommunstyrelsen Pdf, 310.8 kB.

2024-05-142024-05-172024-06-07

Kommunstyrelsen, direktjusterat Pdf, 130.3 kB.

2024-05-142024-05-172024-06-07

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2024-05-072024-05-142024-06-05

Kultur- och folkhälsonämndens beredningsutskott

2024-05-132024-05-152024-06-14

Kommunstyrelsens ledningsutskott Pdf, 305.7 kB.

2024-05-072024-05-082024-05-29

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Pdf, 192.8 kB.

2024-05-072024-05-082024-05-29

Valnämnden

2024-05-022024-05-062024-05-27

Kommunfullmäktige Pdf, 348.5 kB.

2024-04-292024-05-032024-05-24

Nämnden för överförmyndare i samverkan Pdf, 340.4 kB.

2024-04-302024-04-302024-05-25

Jävsnämnden Pdf, 105.8 kB.

2024-04-252024-04-292024-05-22

Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 206.4 kB.

2024-04-232024-04-292024-05-22

Kultur- och folkhälsonämnden Pdf, 238.9 kB.

2024-04-222024-04-292024-05-22

Utbildningsnämnden Pdf, 133.7 kB.

2024-04-242024-04-252024-05-17

Socialnämnden Pdf, 237.9 kB.

2024-04-232024-04-242024-05-16

Patientnämnden Halland

2024-04-172024-04-222024-05-14

Kultur- och folkhälsonämndens beredningsutskott

2024-04-152024-04-182024-05-09

Utbildningsnämndens beredningsutskott

2024-04-172024-04-182024-05-18

Kommunstyrelsen Pdf, 285.8 kB.

2024-04-162024-04-192024-05-16

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2024-04-092024-04-122024-05-12

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Pdf, 617 kB.

2024-04-092024-04-122024-05-03

Kommunstyrelsens ledningsutskott Pdf, 869.8 kB.

2024-04-092024-04-122024-05-03

Socialnämndens beredningsutskott

2024-04-092024-04-102024-05-02

Samordningsförbundet i Halland

2024-03-082024-04-082024-05-06

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2024-03-282024-03-292024-04-21

Utbildningsnämnden Pdf, 164.2 kB.

2024-03-272024-03-292024-04-21

Kommunfullmäktige Pdf, 367.9 kB.

2024-03-262024-03-282024-04-18

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Pdf, 172.8 kB.

2024-03-262024-03-282024-04-18

Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 238.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-03-192024-03-262024-04-17

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2024-03-252024-03-262024-04-24

Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Mottagningstider 2024

Nämnden för överförmyndare i samverkan har följande öppettider:
Måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 och fredag kl. 08.00-16.00
Då receptionen är öppen kan allmänheten lämna handlingar och begära att få ut allmänna handlingar, få förvaltarfrihetsbevis och få hjälp med frågor om blanketter samt informationsmaterial. Receptionen bemannas av personal från kommunens kontaktcenter, Halmstad Direkt.
Besök hos handläggare på överförmyndarkansliet bokas genom kontaktcenter Halmstad Direkt. Överförmyndarkansliet tar emot bokade besök i Halmstad, Hyltebruk, Laholm och Båstad.
Kontaktuppgifter:

035 – 13 70 00

direkt@halmstad.se

Besöksadress: Kyrkogatan 5, Rådhuset vid Stora torg i Halmstad.

Mer information hittar du på Halmstads kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: