Sök Kontakt

Din säkerhet

Hemmet är den plats där flest olyckor sker men du kan själv påverka din säkerhet. Som äldre eller småbarnförälder kan du behöva tänka över säkerheten lite extra. Det kan även vara bra att tänka över din säkerhet utifrån en krissituation.

Säkerhet för dig som är äldre

För att olyckor inte ska inträffa och för att du ska känna dig trygg i din vardag kan det vara bra att se över din närmiljö.

Några enkla tips och råd

 • Ha god beslysning hemma
 • Kontrollera regelbundet att din branvarnare fungerar
 • Använd halkskydd i badrummet
 • Använd broddar vid behov under vintern

Säkerhet för dig med barn

De vanligaste skadorna bland barn upp till sju år är fallskador, brännskador och förgiftningar. I de äldre åldrarna är fallskador fortsatt vanligast, men andra typer av olyckor och skador blir också vanligare.

Första hjälpen vid förgiftning från Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Barn och risker från MSB Länk till annan webbplats.

Om krisen slår till

Ofta uppstår en kris oväntat och drabbar många människor i stora delar av samhället. I första hand kommer hjälpen gå till de som inte kan klara sig själva. Du bör därför planera så att du kan klara dig själv.

Förbered dig med en krislåda

För att du ska klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tänka på behovet av dricksvatten, värme, mat och kommunikation. Ett bra sätt att förbereda dig på är att packa en krislåda.

Förbered dig för kris-hemberedskap från MSB Länk till annan webbplats.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

MSB har på uppdrag av regeringen tagit fram och skrickat ut broshyren "Om krisen eller kriget kommer" . I broschyren finns tips och råd hur man kan klara en kris. Broschyren finns översatt till 13 olika språk.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" från MSB Länk till annan webbplats.

Polisens råd vid ett terrorattentat

Risken att drabbas av ett terrorattentat är liten, men genom att vara förberedd ökar du dina chanser att klara dig om det trots allt inträffar. Polisen har tagit fram en film kring hur du kan agera vid ett attentat.

I händelse av terrorattentat

Fly

 • Lämna platsen
 • Sätt dig i säkerhet
 • Notera nödutgångar

Sök Skydd

 • Sök upp en säker plats
 • Var uppmärksam
 • Slå av ljudet på telefonen
 • Ring inte i onödan till personer i riskområdet

Larma

 • Ring 112 så fort du kan
 • Berätta om platsen, vad som hänt och om gärningsmännen

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan