Sök Kontakt

Lärling och elevpraktik

Alla elever och personal på Osbecksgymnasiet, oavsett program, arbetar i ett nära samarbete med närings- och samhällslivet. Det ger dig som elev, förutsättningar att ta välgrundade beslut inför framtida yrkesval.

Du som väljer ett yrkesinriktat program kommer att få en del av din utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL. Lärarna ordnar relevanta APL-platser inom ditt arbetsområde och samverkar med elever och näringsliv så att din APL bidrar till din kunskapsutveckling.

Utbildningen i skolan och praktikperioderna bildar därmed en helhet som ger dig kunskap om de verksamheter som ingår i utbildningen, samt deras funktion och roll i samhället. Du får även möjlighet att knyta kontakter som kan vara viktiga för framtiden.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

De program som har APL är Barn- och fritidsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och Industritekniska programmet. Även om du går ett program som är mer teoretiskt kommer du att få en god insikt i samhälls- och näringslivet genom studiebesök och samarbeten.

Lärlingsutbildning

Barn- och fritidsprogrammet kan du även välja som lärlingsutbildning. Då har du två alternativ att välja mellan:

Med en gymnasielärlingsutbildning, GLU, läser du minst 50 procent av din utbildning, det vill säga 1 250 timmar, ute på en eller flera verksamheter. Du har stöd av en handledare på plats och får regelbundna besök av din lärare. Övriga tiden läser du gymnasiegemensamma ämnen med andra elever på skolan.

Det andra alternativet är att söka Gymnasielärlingsanställning, GLA, på ett företag eller verksamhet. Det innebär att du från och med åk 2 läser på skolan två-tre dagar per vecka och har din undervisning/ditt arbete, på ett företag eller i en kommunal verksamhet, de andra dagarna. Vid lärlingsanställning är man anställd på företaget med lön. För att söka GLA behöver du ha fått godkänt i alla ämnen i åk 1.

Du kan prata med Studie- och yrkesvägledningen om vad som passar bäst för dig.

 

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan