Sök Kontakt

Modersmålsundervisning

Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning från årskurs 1.

Modersmål är ett frivilligt ämne med egen kursplan och betygssätts utifrån kunskapskrav som anges i läroplanen. Undervisningen kan ske på en annan skola än den som eleven är placerad på. Modersmålsundervisning kan även bedrivas i form av fjärrundervisning.

Även elever med vårdnadshavare som har ett annat språk än svenska som modersmål och där språket utgör dagligt umgängesspråk har rätt till modersmålsundervisning från och med årskurs 1.

Du har rätt till modersmålsundervisning om:

  • Du har grundläggande kunskaper i språket och önskar få modersmålsundervisning
  • det finns en lämplig lärare i språket
  • minst fem elever önskar undervisning i språket

Modersmålsundervisning kan anordnas

  • som språkval i grundskolan och specialskolan
  • som elevens val
  • inom ramen för skolans val
  • utanför den garanterade undervisningstiden.

Undervisningen bedrivs där det är möjligt i mindre grupper. Gruppens storlek kan variera både i antal elever, ålder på eleverna och i tidsomfång. Oftast grupperas elever i åk 1–3, åk 4–6 och åk 7–9, men undantag kan göras i enskilda fall.

Undervisningen sker en gång per vecka och varar i 40–60 minuter.

För minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska ska undervisning i modersmålet ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. För elever i grundskolan behöver inte eleven ha grundläggande kunskaper i språket. Adopterade barn med utomsvenskt ursprung har också rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas i hemmet.

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Modersmålsundervisning kan även bedrivas i form av fjärrundervisning. Syftet med fjärrundervisning är att fler barn och elever får modersmålsundervisning när det inte finns någon lärare inom skolenheten och elevunderlaget är begränsat.

Ansökan och uppsägning modersmålsundervisning

Du ansöker om modersmålsundervisning inför varje läsår. Vårdnadshavare ansöker för sina barn. Undantag görs för nyanlända och nyinflyttade elever. Ansökningar för dessa elever tas emot löpande.

Du ansöker via e-tjänst och loggar in med BankID. För dig som inte har BankID finns det även möjlighet att i tjänsten skriva ut en blankett. Sista datum för ansökan om modersmålsundervisning inför kommande läsår är den 31 mars.

Ansökan om modersmålsundervisning läsåret 2023/24 Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavare säger upp undervisningen åt sina barn. Du säger upp modersmålsundervisningen via e-tjänst och loggar in med BankID. För dig som inte har BankID finns det även möjlighet att i tjänsten skriva ut en blankett.

Uppsägning av modersmålsundervisning Länk till annan webbplats.

Helene Carlsson
Enhets chef
070-1665307
Besöksadress: Lantmannagatan 3

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan