Sök Kontakt

Modersmålsundervisning

Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning från årskurs 1.

Modersmål är ett frivilligt ämne med egen kursplan och betygssätts utifrån kunskapskrav som anges i läroplanen. Undervisningen kan ske på en annan skola än den som eleven är placerad på. Modersmålsundervisning kan även bedrivas i form av fjärrundervisning.

Även elever med vårdnadshavare som har ett annat språk än svenska som modersmål och där språket utgör dagligt umgängesspråk har rätt till modersmålsundervisning från och med årskurs 1.

Du har rätt till modersmålsundervisning om:

  • du har grundläggande kunskaper i språket (hörförståelse och muntlig kommunikation) och önskar få modersmålsundervisning
  • ni talar språket hemma varje dag
  • det finns en lämplig lärare i språket
  • minst fem elever önskar undervisning i språket

Modersmålsundervisning kan anordnas

  • som språkval i grundskolan och specialskolan
  • inom ramen för skolans val
  • utanför den garanterade undervisningstiden.

Undervisningen bedrivs där det är möjligt i mindre grupper. Gruppens storlek kan variera både i antal elever, ålder på eleverna och i tidsomfång. Oftast grupperas elever i åk 1–3, åk 4–6 och åk 7–9, men undantag kan göras i enskilda fall.

Undervisningen sker en gång per vecka och varar i 40–60 minuter.

Minoritetsspråken

För minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska ska undervisning i modersmålet ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. För elever i grundskolan behöver inte eleven ha grundläggande kunskaper i språket. Adopterade barn med utomsvenskt ursprung har också rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas i hemmet.

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Fjärrundervisning-modersmål

Modersmålsundervisning kan även bedrivas i form av fjärrundervisning. Syftet med fjärrundervisning är att fler barn och elever får modersmålsundervisning när det inte finns någon lärare inom skolenheten och elevunderlaget är begränsat.

Ansökan och uppsägning modersmålsundervisning

Vårdnadshavare ansöker för sina barn via Edlvo och loggar in med BankID. För nya elever ska ansökan inför höstterminen vara inkommen senast den 1 maj för att erbjudas plats i augusti. Sen inkommen ansökan kan beviljas i mån av plats i befintliga grupper. Ansök senast den 1 november för att erbjudas plats i befintliga grupper i januari.

Om ditt barn sedan tidigare har en beviljad modersmålsansökan behöver du inte ansöka igen.

Ansökan om modersmålsundervisning Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavare säger upp undervisningen åt sina barn. Du säger upp modersmålsundervisningen via e-tjänst och loggar in med BankID.

Uppsägning av modersmålsundervisning Länk till annan webbplats.

Om du saknar BankID

Om du som vårdnadshavare inte har BankID kontakta enhetschef Helene Carlsson.

Helene Carlsson
Enhetschef
070-1665307
Besöksadress: Lantmannagatan 3

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan