Sök Kontakt

Stöd och insatser LSS

Här börjar innehållet.

Stöd och insatser LSS

Du kan ansöka om stöd enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du kan också ansöka om stöd enligt SoL, alltså socialtjänstlagen.

LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Du ska få den hjälp du behöver i det dagliga livet. Målet är att du ska ha möjlighet att leva som andra.