Sök Kontakt

Förpackningsinsamling

Avfall i form av förpackningar som papper, glas, metall och plast ska sorteras ut från övrigt avfall.

Hushållen i Laholms kommun har fyrfackskärl och kan sortera merparten av förpackningarna hemma.

Förpackningar som inte får plats i kärlen ska lämnas på en återvinningsstation.
Det går även bra att lämna förpackningar på Ahla Återvinningscentral.

Flerbostadshus har inte alltid kärl för att sortera ut förpackningsmaterial. Saknas förpackningskärl är du skyldig som privatperson att lämna dina förpackningar på en återvinningsstation eller på Ahla återvinningscentral.

Kommunen har tagit över all insamling av förpackningsavfall från hushållen

Nya regler och en ny förordning om producentansvar av förpackningar gäller från den 1 januari 2024. Nu är det kommunen som ansvarar för insamling av hushållens förpackningar. Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.

Hur fungerar insamlingen i Laholm?

Bor du i villa (enbostadshus) eller äger ett fritidshus så kommer du inte att märka någon skillnad. Du har fastighetsnära insamling av förpackningar i dina flerfackskärl och kan som tidigare lämna förpackningar även på en återvinningsstation.

Bostadsrättsföreningar, samfälligheter och flerbostadshus

Har redan fastighetsnära insamling av förpackningar

Då insamlingsansvaret blir kommunalt får man inte välja att anlita någon annan entreprenör än den som Laholms kommun har upphandlat. Befintliga avtal med andra entreprenörer måste sägas upp då de är ogiltiga från 1 januari 2024.
Kontakta kommunen för att starta nya tjänster.

Har inte fastighetsnära insamling av förpackningar

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling (papper, plast, metall och glas i två fraktioner).

Kommunen ställer krav på full utsortering vid alla fastigheter senast 2025/2026.
Under 2024 kontaktas de fastighetsägare som saknar fastighetsnära insamling av förpackningar.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer är mindre obemannade insamlingsplatser för förpackningar. Dessa stationer är till för hushållen och inte för företag och verksamheter. Här kan du slänga förpackningar som inte får plats i dina flerfackskärl.

Återvinningsstationer finns på 14 platser i kommunen och du kan även lämna förpackningsmaterial på Ahla återvinningscentral.

Förpackningar du kan lämna:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas

Hitta din återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBSERVERA
Endast FÖRPACKNINGSMATERIAL får lämnas på återvinningsstationerna!

Hushållsavfall, tidningar och matavfall slänger du i ditt flerfackskärl. Grovavfall och batterier lämnas på Ahla återvinningscentral.

Tömning, städning och felanmälan

  • Tömning av behållarna utförs av kommunens upphandlade entreprenör Petterssons Miljöåkeri AB. De skötte även uppdraget åt FTI. Tömning av behållarna kommer till en början att utföras med samma intervall som tidigare.
  • Städning av stationerna utförs av kommunens upphandlade entreprenör Kleni AB. Städning av stationerna kommer till en början att utföras med liknande intervall som tidigare. Städning sker en till tre gånger per vecka beoende på stationens storlek.
  • Felanmälan görs till Laholms kommun. Antingen via hemsidan eller så kan du ladda ner appen "Felanmälan Laholms kommun" på din telefon.
    Vid varje återvinningsstation finns även en informationsskylt med en QR-kod som du kan scanna med din mobiltelefon. Då kommer du direkt till formuläret för felanmälan.

Felanmälan återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tappat föremål i container

Om du har råkat tappa nycklar, telefon eller annat föremål i en container kontaktar du Medborgarservice. De kopplar dig till rätt person för hjälp.
Tyvärr finns ingen jour för dessa uppdrag och du kan endast få hjälp på vardagar. Tänk på att det är du som privatperson som står för eventuella omkostnader i samband med upptag av tappat föremål.

Medborgarservice 0430-150 00

Återvinning av insamlat förpackningsmaterial

Här kan du läsa mer och se vad som händer med dina förpackningar efter att du lämnat dem till återvinning:

Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag klockan 8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.

laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Petterssons Miljöåkeri AB
Måndag-fredag klockan 8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.

info@petterssonsmiljo.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag klockan 9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.

avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar klockan 9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30-16.30
Lördagar klockan 9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan