Sök Kontakt

Förpackningsinsamling

Avfall i form av förpackningar som papper, glas, metall och plast ska sorteras ut från övrigt avfall.

Hushållen i Laholms kommun har fyrfackskärl och kan sortera merparten av förpackningarna hemma.

Förpackningar som inte får plats i kärlen ska lämnas på en återvinningsstation.
Det går även bra att lämna förpackningar på Ahla Återvinningscentral.

Flerfamiljshus har inte alltid kärl för att sortera ut förpackningsmaterial. Saknas förpackningskärl är du skyldig som privatperson att lämna dina förpackningar på en återvinningsstation eller på Ahla återvinningscentral.

OBSERVERA
Endast FÖRPACKNINGSMATERIAL får lämnas på återvinningsstationerna!

Hushållsavfall, tidningar och matavfall slänger du i ditt flerfackskärl. Grovavfall och batterier lämnas på Ahla återvinningscentral.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer är mindre obemannade insamlingsplatser för förpackningar. Dessa stationer är till för hushållen och inte för företag och verksamheter. Här kan du slänga förpackningar som inte får plats i dina flerfackskärl.

Återvinningsstationer finns på 15 platser i kommunen.
Förpackningar du kan lämna:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas

I dag är det FTI som driver och ansvarar för samtliga återvinningsstationer i kommunen. Du vänder dig direkt till FTI om du har frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan. En felanmälan kan exempelvis vara att det är fullt i någon container eller att det behöver städas.

Här hittar du FTI:s återvinningsstationer Länk till annan webbplats.

Felanmälan till FTI Länk till annan webbplats.

 

Kommunerna tar över all insamlingen av förpackningsavfall från hushållen

Nya regler och en ny förordning om producentansvar för förpackningar gäller från den 1 januari 2024. Kommunerna tar då över allt ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar. Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.

Hur kommer insamlingen att se ut i Laholm?

Bor du i enbostadshus (villahushåll) så kommer du inte att märka någon skillnad. Du har hushållsnära insamling av förpackningar i dina flerfackskärl och kan som tidigare lämna förpackningar även på en återvinningsstation.

Bostadsrättsföreningar, samfälligheter och flerbostadshus

Har redan fastighetsnära insamling av förpackningar

I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar får fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter inte välja att anlita någon annan entreprenör än den som Laholms kommun har upphandlat.
Befintliga avtal med övriga entreprenörer måste sägas upp då de blir ogiltiga 1 januari 2024.

Har inte fastighetsnära insamling av förpackningar

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling (papper, plast, metall och glas). Senast 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara på plats. Vill man redan nu hjälpa till och återvinna förpackningar så går det bra att kontakta kommunens kundtjänst/Avfallsservice för beställning av insamlingskärl.

Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag kl.8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.
laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Slamsugningstjänst i Halmstad/Olssons i Skottorp
Måndag-fredag kl.8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.
info@olssonsiskottorp.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag kl.9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.
avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar kl.9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag kl.9.30-16.30
Lördagar kl.9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan