Sök Kontakt

God man, förvaltare, förmyndare

Den som har svårt att bevaka sina rättigheter, hålla koll på sin ekonomi och ha kontakt med myndigheter kan ha behov av en god man eller förvaltare.

Behovet av nya goda män och förvaltare finns alltid. Du som tar på dig rollen som god man eller förvaltare gör det för att hjälpa en medmänniska.

Överförmyndare i samverkan

Laholms, Halmstads och Hyltes kommuner har ett gemensamt överförmyndarkansli så alla länkar på denna sida är länkade till Halmstad kommuns sidor om gode män och förvaltare. Vi har samlat det viktigaste här men vill du veta mer är du alltid välkommen att ringa överförmyndarkansliet i Halmstad på 035-13 70 00.

Godmanskap: När någon av olika anledningar inte kan ta hand om sina egna intressen kan en god man utses. Det påverkar inte personens förmåga att hantera sin ekonomi och ingå avtal.

Förvaltarskap: Förvaltarskap liknar godmanskap, men om någon har en förvaltare förlorar de möjligheten att göra juridiska handlingar. Förvaltare tillsätts endast om godmanskap inte är tillräckligt.

Förmyndarskap: En förmyndare agerar som en företrädare för ett barn fram till dess att barnet fyller 18 och blir myndigt. Ofta är det en eller båda föräldrarna som agerar som förmyndare.

Du som behöver en god man

Enligt lagen kan du bli tilldelad en god man om du upplever någon form av sjukdom, psykisk störning, nedsatt hälsotillstånd eller liknande situation som gör att du behöver stöd och hjälp.

En god man eller förvaltare kan bistå med saker som:

 • Att hantera din ekonomi
 • Att ordna din boendesituation
 • Att se till att du har meningsfull fritid
 • Att hjälpa dig ansöka om det stöd från samhället som du har rätt till

Det kan också vara aktuellt att ansöka om en god man när:

 • Någon dör och en arvinge är förvunnen eller okänd.
 • Du och din förmyndare (oftast en förälder), god man eller förvaltare är inblandade i samma dödsbo
 • Du behöver utföra en juridisk handling och din förmyndare, god man eller förvaltare är inte neutral och kan inte bistå

Det är viktigt att förstå att en god man eller förvaltare inte assisterar med praktiska saker som att städa, handla eller skjutsa till aktiviteter. För den typen av uppgifter bör du istället vända dig till familjemedlemmar, kontaktpersoner, boendepersonal eller personliga assistenter.

Så ansöker du om att få en god man eller förvaltare

Du kan själv ansöka eller få en nära anhörig att göra det åt dig. Ansökan skickas till tingsrätten, som beslutar om du behöver stöd av en god man eller förvaltare.

Ansökan om god man för underåriga eller vid bortavarande arvingar skickas till överförmyndaren.

Ansök om att få god man eller förvaltare - (Halmstad kommuns hemsida) Länk till annan webbplats.

Så blir du god man

Känns uppdraget som något för dig? Då kan du fylla i en intresseanmälan och du förbinder dig inte till något.

Intresseanmälan att bli god man- Halmstad kommun hemsida Länk till annan webbplats.

Som god man hjälper du en eller flera personer att se till sina intressen, ta hand om sina pengar och få vardagen att rulla på. Din insats är jätteviktig och det finns många som behöver din hjälp.

För att känna sig trygg i sin roll som god man eller förvaltare finns det några steg man behöver gå igenom innan man är redo för uppdraget. Det handlar dels om att få utbildning och göra ett kunskapstest. På Halmstad kommuns hemsida kan du läsa mer hur det går till.

Stegen till att bli god man - Halmstad kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Du som är god man

Du som har ett uppdrag som god man eller förvaltare har många regler att förhålla dig till. Till din hjälp finns en praktisk handbok med bland annat en checklista över viktiga saker.

Hallands godmans-och förvaltarförening erbjude stöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte för gode män och förvaltare. Överförmyndaren är behjälplig vid övriga frågor.

Det finns en samlad sida med mer information och uppdaterade nyheter som du kan ta del av som god man eller förvaltare.

Du som är som god man eller förvaltare, så sköter du ditt uppdrag - Halmstad kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Klagomål på god man eller förvaltare

Din gode man eller förvaltare ska ta beslut som är bra för dig. Personen får ha uppdrag för fler personer, så länge hen hinner med det den ska göra för dig.

Är du inte nöjd med den som ska hjälpa dig? Ni kanske inte är överens om hur du ska använda dina pengar eller hur mycket kontakt ni ska ha. Börja då med att prata med personen. Ni kan tillsammans be överförmyndaren om att få byta till någon annan.

Om din gode man eller förvaltare inte går med på att byta uppdrag, kan du skriva ett brev eller e-postmeddelande till överförmyndaren. Där förklarar du vad det är som inte fungerar. Du kan även be någon annan att skicka in dina klagomål, till exempel en anhörig. Skicka brevet till:

Överförmyndaren i samverkan

Box 153, 301 05 Halmstad

overformyndaren@halmstad.se

035-13 70 00

Förälder och förmyndare

För barn under 18 år behövs en person som ansvarar för deras ekonomi och angelägenheter. Det är vanligtvis föräldrarna eller båda föräldrarna tillsammans som innehar detta ansvar. Ibland kan en annan person, som en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare, behövas.

Vårdnad och förmynderskap

 • Vårdnad handlar om att ta hand om barnet i vardagen.
 • Förmynderskap innebär ansvar för barnets juridiska och ekonomiska ärenden.
 • Om en förälder har ensam vårdnad, är denne även ensam förmyndare.

Föräldrarnas ansvar för barnets egendom

 • Föräldrar som är förmyndare kan fatta beslut om barnets tillgångar om det totala värdet är mindre än 8 gånger prisbasbeloppet.
 • Om värdet överstiger detta belopp, krävs information till Överförmyndarnämnden, som i vissa fall kan begränsa besluten.

När en särskilt förordnad förmyndare behövs

 • Ibland kan ett barn sakna en vanlig förmyndare. Om båda föräldrarna är avlidna, för unga eller av andra skäl inte kan vara förmyndare, kan domstolen utse en särskilt förordnad förmyndare.
 • Om en förälder inte kan ta hand om sig själv, kan de inte heller vara förmyndare för barnet.

Regler för särskilt förordnad förmyndare

 • Särskilt förordnade förmyndare måste följa specifika regler.
 • Förmyndaren måste söka godkännande från Överförmyndarnämnden. Mäklare eller banker kan assistera med ansökan.

Viktigt vid fastighetsköp och hantering av dödsbo

 • Om du och barnet äger något tillsammans och någon avlider, måste en extra person hjälpa barnet.
 • Förmyndaren kan inte besluta både för sig själv och för barnet i sådana situationer.

När barnet är 16 år

 • När barnet fyller 16 år har de rätt att uttrycka sina åsikter om viktiga beslut.

Kontakt

Kontakta överförmyndaren för ytterligare information och hjälp med förmynderskapsfrågor. Vi tar även emot bokade besök i Stadshuset i Laholm.

Kontakta överförmyndare i samverkan

Överförmyndaren i samverkan

Box 153, 301 05 Halmstad

overformyndaren@halmstad.se

035-13 70 00

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan