Sök Kontakt

Mark och lokaler

Söker du ledig verksamhetsmark för industri, lager, handel eller kontor, har vi flera olika områden som kan vara intressanta för dig. Första steget är att genomgå vår etableringsprocess, där vi gemensamt tittar på vilket område och mark som blir bäst för dig och för vårt befintliga näringsliv.

I Laholm tar vi etablering och markanvändning på stort allvar. Vi är måna om att våra företag ska må väl och ha utvecklingspotential och vi välkomnar nya etableringar som tillför vår kommun arbetstillfällen och utveckling. Vi är också måna om att vi ska växa hållbart och ansvarsfullt.

Här börjar din etableringsprocess

Mark

I Laholms kommun finns ledig verksamhetsmark på följande platser och områden:

Ledig verksamhetsmarkInriktning
Laholm - Sofiero, ÖrelidIndustri, lager
Laholm - Nya NybyIndustri, kontor, handel (ej livsmedel)
Mellby företagsparkIndustri, kontor, lager, handel (ej livsmedel)
KnäredIndustri, småindustri
HishultSmåindustrik kontor, lager, handel
VeingeIndustri

Lokaler, fastigheter och privat mark

Söker du lediga lokaler för din verksamhet är du alltid välkommen att höra av dig till oss, vi förmedlar inte lokaler, men har en god dialog med fastighetsägare i kommunen och kan hänvisa dig vidare.

Men du kan även söka lokaler, fastigheter och mark genom att följa länkarna nedan.

Vill du själv hyra ut eller sälja fastigheter och lokaler kan du läsa mer om hur du kan göra det under rubriken, "lägga upp egna lokaler i Lokalguiden"

Objekt vision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetslokaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägg upp egna lokaler i Lokalguiden

Laholms kommun samarbetar med Lokalguiden vilket ger dig som fastighetsägare möjlighet att lägga upp lokaler och mark för försäljning, här nedan ser du hur du går tillväga.

Registrera dig som fastighetsägare Länk till annan webbplats.

Logga in som fastighetsägare Länk till annan webbplats.

Skapa en sökprofil för att hitta rätt lokal Länk till annan webbplats.

Företagslotsen

Är du företagare och behöver information om tillstånd och regler för att starta eller ändra din verksamhet?
Företagslotsen är en kommunal service som hjälper företag och företagare att träffa och prata med kommunen när det gäller flera olika myndighetsfrågor, både vid etablering och vid förändringar i befintlig verksamhet. Vi strävar efter att förenkla och underlätta processen för dig.
Osäker om Företagslotsen kan vara något för dig? Läs mer eller kontakta oss på näringslivsenheten.

Företagslotsen

Tomter för bostäder

Flyttar du hit ditt företag, då kan det vara läge att flytta hit själv med? Här hittar du information kring lediga tomer.

Lediga tomter

Aktuella projekt

Här kan du läsa om aktuella projekt med näringslivs- och destinationsutvecklingsfokus.

Mellby Företagspark

Med perfekt läge utmed E6/E20 pågår ett arbete med att ta fram ytterligare mark i det populära området. Planerna syfte är att skapa ett större sammanhängande område för varierade verksamheter. Planerna är fördröjda på grund av överklaganden, men när planerna väl är antagna kommer flera företag börja bygga på området som är i det närmaste fulltecknat.

Läs mer om planen här

Hotell Mellbystrand

2010 påbörjades resan med denna plan som kommer ur ett behov av att kunna erbjuda fler boendemöjligheter till våra besökare från både nära och fjärran.
Vi har lagt ner mycket tid och engagemang på att ta fram planer för detta kusthotell, och vi tror att det kommer att bli ett fantastisk tillägg till vårt område. Tyvärr, efter några utmaningar och överklaganden, blev den ursprungliga planen för kusthotellet upphävd av mark- och miljööverdomstolen hösten 2022.
Trots detta bakslag ser vi fortfarande stor potential i platsen och tror på det här projektet. Därför har kommunen beslutat att ta ett nytt grepp och arbeta fram en reviderad plan för kusthotellet. Vi är fast beslutna att göra detta till verklighet och skapa en plats där våra gäster kan njuta av en unik och minnesvärd upplevelse vid havet.


Wakeboard Park

I Skummeslövsstrand planeras just nu en Wakeboard Park som en viktig utveckling av besöksnäringen i Laholms kommun. Det är företaget Flip'n Fun som genomför planen som har varit under granskning hösten 2023 och nu inväntar antagande.

Följ arbetet med planen här

Skissbild av Wakeboard parken Flip n Fun som planers att byggas i Skummeslövsstrand

Ny campingetablering i Skummeslövsstrand

På ett ca 25 ha stort område planerar företaget Grön Camp Park AB att etablera en camping . Färdigt utbygd kommer denna camping vara en av de större i södra Sverige och kunna erbjuda ett varierat campingboende med moderna inslag. Campingen blir ett välkommet komplement till redan befintlig campingnäring då efterfrågan sommartid vida överstiger dagens utbud.

Läs mer om planen för Grön Camp Park här

Illustration över planen för Grön Camp, camping i Skummeslövstrand

Illustrationen visar hur planen ser ut för en fullt utbyggd Grön Camp.

Kv Hästen bostäder och affärslokaler i centrum

Mitt i centrala Laholm påbörjar just nu fastighetsägare S Påhlsson fastigheter ett stort arbete med ny och ombyggnad av Kv hästen, planen innehåller bostäder men också affärslokaler på bottenplan. Arbetet är en viktig del i förtätning av staden och en möjlighet för nya etableringar av detaljhandel.

 

Gestaltning av Kv Hästen i centrala Laholm

Med denna gestaltning kan vi se hur Kv Hästen kommer se ut, fullt utbyggd mot Stortorget och Trädgårdsgatan

Utvecklingsprogram för Laholms stadskärna

I oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att godkänna utvecklingsprogrammet som beskriver kommunens målbild för Laholms stadskärna år 2025 och de arbetssätt och insatsområden som är prioriterade för att nå dit.

Arbetsprocess - återkommande dialog

Arbetet med att utveckla stadskärnan är en cirkulär process och bygger på dialog. En återkommande dialog med till exempel invånare, handlare, företagare, fastighetsägare och besökare för att underbygga, stämma av och utvärdera beroende på var i processen den äger rum.

Nu när vi har tagit fram en välförankrad och gemensam målbild kommer vi på olika sätt prova oss fram hur vi tillsammans utvecklar vår stadskärna på bästa sätt. Hela tiden genom aktiv dialog.

Mark för anvisning

Markanvisning betyder att en intressent under en viss tid och på givna villkor får förhandla med kommunen om att köpa eller använda ett speciellt område som kommunen äger för att bygga på.

Aktuella markanvisningar kan du läsa om här

Peter Severin Larsson
Näringsliv och Destination
0430-155 31, +46 730 69 99 69
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan