Sök Kontakt


Hygienlokaler

Beroende på vilken typ av hälsoskyddsverksamhet du ska bedriva så kan du behöva anmäla eller informera om din verksamhet till miljöenheten.

Verksamheter som ska anmälas:

 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Det kan innefatta följande verksamheter: Akupunktur, Fotvård, Håltagning/piercing, Tatuering.
 • Alla former av skolverksamhet, från förskola till gymnasieskola
 • Bassängbad, badtunna
 • Solarier

En anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma lokalens lämplighet t ex ritningar, tekniska beskrivningar och en beskrivning av verksamheten. Anmälningsplikten kan även gälla ändringar i befintliga lokaler. Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Verksamheter som ska informera miljökontoret om sin verksamhet innan de startar:

 • Tillfälligt boende, såsom stugor, campingvagnar, bed & breakfast m fl.
 • Uppställningsplatser för husbilar
 • Korttids- eller gruppboende (lokaler för vård eller annat boende)
 • Lokaler för hälso- och sjukvård, tandläkare, HVB-hem m fl
 • Hygienisk verksamhet utan stickande/skärande utrustning, såsom frisör, massage, manikyr m fl
 • Idrottsanläggningar
 • Strandbad
Åsa Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-152 82

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: