Sök Kontakt

Synpunkter och klagomål i förskola och grundskola

Om du inte är nöjd med något i Laholms kommuns förskolor och grundskolor kan du framföra ett klagomål. Dina synpunkter och eventuella klagomål är betydelsefulla. Elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka och bidra till förbättringar av verksamheten.

Kontakta förskolan, fritidshemmet eller skolan först

Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Du kan prata med ansvarig förskollärare eller lärare.

Om du inte tycker att du får rätt hjälp från från förskolans, fritidshemmets eller skolans personal kan du vända dig till rektorn. Om du anser att problemet är allvarligt kan du vända dig direkt till rektor.

Kommunens klagomålshantering

Om du inte får den hjälp du förväntar dig av rektor kan du vända dig till klagomålshanteringen hos Laholms kommun. Den använder du även om dina synpunkter av en mer övergripande karaktär.

Det är förskolans eller skolans rektor som ansvarar för, och beslutar om, frågor som rör förskolans eller skolans dagliga verksamhet och inre organisation. Ingen överordnad chef är behörig att fatta dessa beslut.

Kommunens klagomålshantering

Anmälan mot kommunen

Om du anser att du inte har fått ett tillfredsställande svar eller är nöjd med de åtgärder som kommunen har vidtagit efter ditt klagomål kan du vända dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet.

Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Barn- och elevombudet (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan