Sök Kontakt

Vägen in i samhället

Råd och stöd för dig som är flykting eller asylsökande.

Mottagning nyanlända hjälper dig med flyktingbakgrund som vill bo i kommunen efter du har fått uppehållstillstånd (EBO), anhöriga till nyanlända och anhöriga till ensamkommande barn (EKB) och personer som är asylsökande.

En mottagningssamordnare hjälper dig praktiskt vid bosättning efter anvisning från Migrationsverket med boende och kontakt med olika myndigheter.

Behöver du tolk?

Mottagningsamordnare bokar in telefontolk till möten om du behöver det.

Mottagning via bosättning

Mottagningssamordnare stöttar dig med praktisk hjälp vid bosättning efter anvisning från Migrationsverket. Vi möter upp dig på ankomstdagen, ger dig information om kommunen och kommunens roll i flyktingmottagningen och stöttar dig vid akuta frågor eller behov.

Mottagning av egenbosatta

Har du flyktingbakgrund och planerar att bosätta dig i kommunen på egen hand efter uppehållstillstånd får du också träffa mottagningssamordnare under dina första 2 år efter folkbokföring i Sverige.

Vi stöttar dig och din familj med information och som egenbosatt (EBO) får du hjälp att etablera kontakter samt praktisk hjälp att fylla i blanketter till olika kommunala myndigheter.

Du kan själv ta kontakt med mottagningssamordnare hos oss på Mottagning nyanlända. Du blir kallad till ett mottagningssamtal och om det behövs så bokar vi tolk till dessa samtal.

Är du asylsökande i Laholm?

Våra mottagningssamordnare finns för att svara på frågor, stötta dig med vissa ansökningar och hjälper dig med översättning av kallelser och hänvisningar och vem du kontaktar för att få vidare information.

Laholms kommun ansvarar inte för boende för asylsökande vuxna med barn. Alla frågor kring boende för asylsökande måste du därför ställa till Migrationsverket.

Du hittar mer information via länken

Att söka asyl i Sverige Länk till annan webbplats.

 

Behöver du veta mer kan du kontakta oss

integration.mottagning@laholm.se

Barnomsorg och skola för asylsökande barn

Barn till asylsökande föräldrar erbjuds allmän förskola och alla barn i skolåldern har rätt till skola.

Behöver du mer information och vem du kontaktar hittar du det här

Mottagning av nyanlända barn

Sysselsättning för asylsökande

Är du asylsökande och behöver få mer information om sysselsättning så behöver du kontakta tillhörande mottagningsenheter vid Migrationsverket för att få mer information vad som gäller för dig.

Laholms kommun ansvarar inte för SFI för asylsökande. Behöver du träna på din svenska finns olika aktiviter i kommunen.

 

Frågor och svar om integration i Laholm

Här får du svar på de vanligaste frågorna. Mer information finns på Migrationsverkets, Arbetsförmedlingens, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringens egna hemsidor.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

SKR Länk till annan webbplats.

Sveriges regering Länk till annan webbplats.

 

 

 

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan