Sök Kontakt


Fälla träd

Det är vi på kommunen som beslutar om du får ta ner eller beskära träd eller buskar som står på vår park- och naturmark.

Vi tar inte ner friska träd och vi gör en bedömning i varje enskilt fall utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.
  • Trädets kulturhistoriska värde.
  • Trädets placering och funktion som partikelfilter, insynsskydd och vindskydd.

Vi tar inte hänsyn till:

  • Att löv och pollen från kommunens träd blåser in på privatägd mark
  • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen
  • Att träd skuggar solceller
  • Att träd skuggar uteplats eller skymmer utsikt

Ansök om nedtagning av träd

Du kan ansöka om nedtagning av träd som står på kommunal mark, det vill säga i kommunala parker, naturområden eller på trafikmark.

Du fyller i blanketten och skickar den till vår stadsträdgårdsmästare på samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se. Tänk på att berörda grannar måste ge sitt godkännande.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: