Sök Kontakt

Demens

Demens/kognitiv svikt är ett samlingsnamn för ett antal symptom som drabbar hjärnans funktioner.

Att få klarhet i varför minnet sviktar, betyder mycket för både den som är sjuk och anhörig. Det finns stöd att få ifrån kommunen och vården. Vi arbetar för att hjälpa personer med minnessvårigheter och deras anhöriga genom att ge stöd, tips och vägledning.

Kontakta din vårdcentral vid misstanke om demenssjukdom.

Vad kan jag få hjälp med?

I Laholms kommun finns olika sätt att få hjälp. Vi kan stötta både personen med demenssjukdom och de som är närstående. Här är några exempel på hur kommunen kan vara till hjälp:

  • Rådgivning, samtal och stöd
  • Anhörigstöd
  • Förmedla kontakt med handläggare för att ansöka om hemtjänst

Kommunens demenssamordnare

Du kan kontakta vår demenssamordnare när du vill:

  • få råd och information om minnesproblematik
  • få råd och stöd till anhöriga

Det är kostnadsfritt att kontakta vår demenssamordnare. Kontakt sker via telefon eller e-post. Om du inte får tag i demenssamordnaren, prata in ett meddelande så blir du uppringd.

Dagverksamhet

I Laholm finns det dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller minnesproblem. Om du har fått beslut om dagverksamhet från biståndshandläggaren, har du rätt att välja utförare enligt lagen om valfrihetssystem. Du kan välja mellan kommunal eller privat dagverksamhet.

Ljuspunkten

Laholms kommuns dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller minnesproblematik finns i Lilla Tjärby och heter Ljuspunkten.

Här finns stöd och gemenskap för dig som lever med demenssjukdom eller minnesproblem. Vi vill göra det enklare för dig att bo kvar hemma och få en meningsfull tillvaro tillsammans med andra i liknande situation.

Vår verksamhet

Vi skräddarsyr vår verksamhet efter dina behov, som kan inkludera minnesträning, umgänge, rörelse och mer. På Ljuspunkten kan du vara med på olika saker som vardagssysslor, musik, spel, bakning och promenader. Men det är också helt okej att bara ta det lugnt, umgås eller vila om du vill.

Måltider

Måltiderna är viktiga, och du får frukost, lunch och eftermiddagsfika här. Du betalar för måltiderna via faktura.

Resor

Om du inte kan ta dig till eller från Ljuspunkten själv, kan du ringa Region Hallands Färdtjänstavdelning på telefon 0346-712 510 för att ansöka om färdtjänst. Resorna till dagverksamheten kan faktureras.

Kontaktperson

På Ljuspunkten kommer du att ha en egen kontaktperson som stöttar dig och hjälper dig planera din dag efter dina önskemål och behov. Kontaktpersonen finns också där för anhöriga och andra som är involverade och kan hjälpa till att förmedla kontakt med demenssjuksköterska och Anhörigcentrum.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar inom dagverksamheten har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter

Fridhemsgränd, Lilla Tjärby

0430-158 79

ljuspunkten@laholm.se

Kontaktuppgifter

Demenssamordnare
0430-265 28

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan