Sök Kontakt


Skyddsjakt

Skyddsjakt har som syfte att förhindra skador på grödor eller boskap. Du ansöker om skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Fastighetsägare eller motsvarande ansvarar för att hålla bostäder och allmänna lokaler fria från ohyra och andra skadedjur. Om du har skadedjur utomhus ska man göra någonting om det finns hälsorisker, till exempel större smittspridning. Ett tips är att kontakta sitt försäkringsbolag eller saneringsföretag.

Kommunen ska se till skadedjur som inte hör till en särskild fastighet, om det finns risk för epidemier och sjukdom. Kontakta medborgarservice för assistans. Kommunen ansvarar inte för att ta hand om till exempel fåglar, getingar, kaniner, katter, myror, rådjur, råttor, sniglar eller sorkar.

Fridlysta djur

Har du problem med vilt kan du kontakta den som har jakträtten. En del djur kan vara fridlysta eller ha begränsad jakttid. Polisen har tillsyn över skötsel av jakt.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: