Sök Kontakt


Hur fungerar en kommun?

I Laholms kommun är du som kommuninvånare grunden i den kommunala verksamheten. Vart fjärde år kan du vara med och rösta fram vilka politiker som ska styra kommunen.

Under denna mandatperiod leder ett majoritetsstyre kommunen. Majoritetsstyret består av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna med Ove Bengtsson (C) som kommunstyrelsens ordförande.

Politikerna styr och ansvarar för de kommunala verksamheterna. Med hjälp av kommunanställda och tjänstemän verkställs fattade beslut. Tjänstemännen förbereder också ärenden till nämnder och kommunfullmäktige.

Kommunens uppgifter

De kommunala uppgifterna kan delas in i två grupper:

  • Obligatoriska uppgifter, det vill säga sådana som kommunen måste utföra enligt lag, till exempel äldreomsorg, skola, renhållning, miljöskydd och räddningstjänst.
  • Frivilliga uppgifter, det vill säga sådan som kommunen själv väljer att ha, till exempel kultur- och fritidsverksamhet.

Du som medborgare i Laholms kommun kan också påverka utvecklingen genom att ställa frågor i kommunfullmäktige och lämna synpunkter. Via Ungdomsforum har ungdomarna möjlighet att göra sin röst hörd.

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i en av Sveriges grundlagar, regeringsformen.

Kommunen måste följa de lagar och andra ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna. På så sätt kan kommunen sköta sina uppgifter.

Du som invånare har möjlighet att påverka kommunens beslut på olika sätt, till exempel genom att kontakta politiker, lämna synpunkter, rösta i folkomröstningar och överklaga beslut.

Staten granskar och stödjer kommunens arbete genom statliga tillsynsmyndigheter. Ett exempel på tillsynsmyndighet är Skolverket, vars uppgift är att kontrollera att både kommunala och fristående skolor uppfyller kraven i lagen och läroplanerna. På andra områden kan det vara kommunen själv som ansvarar för tillsyn, till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. Den kommunala verksamheten granskas även av kommunens revisorer.

Offentlighetsprincipen ger insyn

Den kommunala verksamheten styrs av olika lagar, mål och regler. Offentlighetsprincipen, det vill säga rätten att ta del av alla offentliga handlingar, ger dig omfattande insyn i Laholms kommuns verksamhet.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: