Sök Kontakt

Boka lokal och anläggning

I Laholms kommun har vi ett flertal lokaler som du kan hyra för olika ändamål.

Idrottshallar och gymnastiksalar

Behöver du boka en anläggning åt din idrottsförening? Vill du hyra en gymnastiksal till ett barnkalas? Här får du veta hur du gör. Du kan också se hur kommunen prioriterar mellan olika önskemål.

Boka idrottshall och gymnastiksal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adresser:

 • Glänningehallen:
  Glänningeleden 7, Laholm
 • Knäredshallen:
  Kyrkvägen 9, Knäred
 • Lagaholmshallen:
  Bättringsvägen 2, Laholm
 • Mellbystrandshallen
  Sjöfågelvägen 20, Mellbystrand
 • Skottorpshallen:
  Lärarevägen 20, Skottorp
 • Veingehallen:
  Vibeshögsvägen, Veinge
 • Våxtorpshallen
  Båstadsvägen 7, Våxtorp

Hyrestaxa 1

För bidragsberättigade föreningar, studieförbund (vid cirkelverksamhet 0-taxa) och skolklasser (avser ej skoltid) inom kommunen. Med bidragsberättigad förening avses förening som registrerats och godkänts av kultur- och folkhälsonämnden. För studieförbundens cirkelverksamhet upplåtes lokaler och anläggningar hyresfritt.

Hyrestaxa 2

För övriga hyresgäster som t.ex. företag och privatpersoner.

Priskategori

Taxa 1

Taxa 2

Hel hall

85 kr/tim

155 kr/tim

Halv hall

65 kr/tim

120 kr/tim

Adresser:

 • Ahlaskolans gymnastiksal
  Ahlavägen 59, Laholm
 • Hishultsskolans gymnastiksal
  Högfeldtsgatan 3, Hishult
 • Knäredsskolans gymnastiksal
  Sjöaredsvägen 17, Knäred
 • Lagaholmshallen C-hallen
  Bättringsvägen 2, Laholm
 • Parkskolans gymnastiksal
  Engelbrektsgatan 6-8, Laholm
 • Vallbergaskolans gymnastiksal
  Ränneslövsvägen 40, Vallberga
 • Veingeskolans gymnastiksal
  Vibeshögsvägen 7, Veinge
 • Våxtorpsskolans gymnastiksal
  Kyrkvägen 2, Våxtorp

Hyrestaxa 1

För bidragsberättigade föreningar, studieförbund och skolklasser (avser ej skoltid) inom kommunen. När studieförbund bedriver cirkelverksamhet tillämpas 0-taxa i kommunala undervisningslokaler (idrottslokaler omfattas ej.) Med bidragsberättigad förening avses förening som registrerats och godkänts av kultur- och folkhälsonämnden. För studieförbundens cirkelverksamhet upplåtes lokaler och anläggningar hyresfritt.

Hyrestaxa 2

För övriga hyresgäster som t ex. företag och privatpersoner.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Priskategori

Taxa 1

Taxa 2

Gymnastiksal

65 kr/tim

115 kr/tim

Fotbollsplaner

I Laholms kommun finns tre kommunalägda  fotbollsplaner:

 • Sparbanksvallen, 11-manna gräsplan
 • Glänninge Park, 11-manna konstgräsplan
 • Veinge, 11-manna konstgräsplan

När det gäller Sparbanksvallen ansvarar Laholms kommun för uthyrning. När det gäller Glänninge Park konstgräsplan och Veinge konstgräsplan ansvarar Laholms kommun för uthyrning under perioden 1 november – 31 mars.

Under resterande del av året är det Laholms FK som ansvarar för uthyrning gällande Glänninge Park konstgräsplan och Genevad/Veinge IF som ansvarar för uthyrning av Veinge konstgräsplan.

Övriga fotbollsplaner i kommunen är föreningsdrivna, för mer information kontakta respektive förening via föreningsregistret.

Föreningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för hyra av fotbollsplaner och omklädningsrum

Fotbollsplaner

Taxa 1 (kr)

Taxa 2 (kr)

Konstgräsplan i Veinge och Glänning - för ungdomar 0–20 år (exklusive omklädningsrum)

140

1050

Konstgräsplan Veinge och Glänninge – för vuxna (exklusive omklädningsrum)

385

1050

Omklädningsrum i Veinge (per timme)

55

55

Gräsplan på Sparbanksvallen

90

170

Taxa 1 gäller för bidragsberättigade föreningar, studieförbund och skolklasser (ej skoltid) inom kommunen. Taxa 2 gäller för övriga.

Padel

På Sparbanksvallen i Laholm finns två padelbanor utomhus som du kan boka.

Information om lediga tider och hur du bokar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för hyra av padelbana:

Padelbana

Taxa 1 (kr)

Taxa 2 (kr)

Måndag - fredag 07.00-16.00

120

120

Måndag - fredag 16.00-21.00

200

200

Måndag - fredag 21.00-23.00

120

120

Lördag - söndag 07.00-18.00

200

200

Lördag - söndag 18.00-23.00

120

120

Taxa 1 gäller för bidragsberättigade föreningar, studieförbund och skolklasser (ej skoltid) inom kommunen. Taxa 2 gäller för övriga.

Uthyrningsregler och praktiska frågor

 

Idrottshallarna och gymnastiksalarna kan bokas 16:00-22:00 på vardagar. Under helgerna och skollov kan man boka 08:00-22:00.

Säsongsbokningarna har förtur och övriga tider blir tillgängliga efter att säsongsbokningarna är klar. Större arrangemang som tävling, match eller liknande på fredagar - söndagar går före all träning.

Träningsverksamhet

Med träningsverksamhet tar kommunen hänsyn till följande:

 • Inomhuslokaler hyrs ut i första hand ut till idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) och som har en naturlig inomhusverksamhet.
 • Utomhusanläggningar hyrs i första hand ut till idrottsföreningar som är anslutna till RF och har en naturlig utomhusverksamhet.
 • Verksamheter som har krav på fullstora idrottshallar har företräde före annan verksamhet.
 • Utrustningen i gymnastiksalarna och idrottshallarna styr var du tilldelas tider.
 • Föreningarnas geografiska läge, barn- och ungdomar ska i största möjliga mån träna i sitt närområde.

Prioritetsordning

 • Föreningar registrerade i Laholms kommun som har verksamhet riktad till barn- och ungdomar.
 • Föreningar registrerade i Laholms kommun som har verksamhet riktad mot vuxna.
 • Privatpersoner och företag samt föreningar från andra kommuner.

Avbokning av enstaka tider ska göras senast en vecka före bokad tid, annars debiteras full hyreskostnad. Avbokning av säsongstid ska göras senast en vecka före bokad period, annars debiteras hyreskostnad för en månad.

När du hyr en idrottshall eller gymnastiksal ingår den utrustning som finns tillgänglig i hallen eller salen. I webbokningen kan du se vilka verksamheter som passar i vilken idrottsanläggning.

Du kan låna idrottsutrustning som klubbor och bollar kostnadsfritt på Fritidsbanken i Laholm.

Fritidsbanken i Laholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I inomhushallar är det inte tillåtet med utomhusskor eller skor som ger skador eller märken på golvet.

Kommunen ansvarar inte för kläder eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna.

Föreningen ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för det material som föreningen själva äger och använder.

I bokningsbeskedet finns den passerkod man kommer in i entrén till idrottshallarna och gymnastiksalarna med. Du kommer in med koden en halvtimme före till 20 minuter efter bokad tid, men man har tillgång till idrottslokalen enbart under den bokade tiden.
Vid matchbokning kommer du in med koden en timme före till 30 minuter efter bokad tid, men man har tillgång till idrottslokalen enbart under den bokade tiden.
Har du tagg med kod fungerar den på samma sätt.

Föreningar som önskar köpa fler taggar eller har taggar som ska registreras på ny ledare kontaktar fritidsenheten.

Gruppkod/Medlemskod
Denna funktion ska användas för att dörrarna inte ska stå uppställda!

Medlemsfunktionen innebär att ledaren själv bestämmer en extra medlemskod på fyra siffror, den koden delger hen i förväg till de som deltar på träningspassen. Deltagarna går sedan in med endast denna "medlemskod" när han/hon kommer och dörren står inte öppen i onödan.

Gör så här:
Ledaren knappar först in huvudkoden (er vanliga kod) som ni fått via bokningen, följt av stjärna. Sedan medlemskoden som består av de fyra egna siffrorna och som deltagarna blivit delgivna innan, följt av stjärna.
- Har man endast kod blir det alltså: Kod*medlemskod*
- Har man tagg med tillhörande kod blir det: Blippa tagg, kod*medlemskod*

Vill man byta medlemskod går det bra, men kom ihåg att meddela deltagarna om detta i förväg.

Kontrollera att du har en bokad tid i webbokningen.
Kontrollera i ditt bokningsbesked att du har rätt passerkod.
Om du fortfarande inte kommer in, ring SOS Alarm och be dem kontakta Kommunfastigheter i Laholm AB beredskap. Gäller vardagar efter 16:00 fram till 07:00 nästkommande vardag samt helgdagar. Tel: 0430-10263.
Observera! Om du kontaktar SOS alarm utan att först ha säkerställt att det finns en bokning samt att koden stämmer, och det visar sig att du som kund eller förening har gjort fel, kommer utryckningen att faktureras dig som hyresgäst.

Anläggningen hyrs ut i befintligt skick och ansvarig ledare/bokare måste vara närvarande under den pågående hyrestiden. Ledaren ansvarar för att eventuell vikvägg är upphissad, belysningen är släckt, alla kranar och fönster stängda och att alla ytterdörrar är låsta när ni lämnar anläggningen.

Föreningar som hyr en kommunal idrotts- och fritidsanläggning är skyldig att ha en giltig ansvarsförsäkring som omfattar eventuella skador på anläggningen. Om din förening är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) har ni automatiskt en ansvarsförsäkring som omfattar hyrda anläggningar.

Felanmälan görs via vår app, ”Felanmälan Laholms kommun”, den hittar du både på App Store och Google Play.
Den som hyr är skyldig att omgående rappotera trasiga redskap, skadegörelse och liknade

Ni ska lämna anläggningen i gott skick. Grovstäda alla utrymmen, det vill säga plocka upp pappershanddukar, snus och liknande. Om ni lämnar anläggningen i ett skick som kräver extra städning, debiteras bokaren för extra städkostnader.

Förberedelser inför samt iordningställande/städning efter kalaset ska göras inom den bokade tiden. Städutrustning finns inte på plats så det får man ta med sig. I Glänningehallen och Mellbystrandshallen finns kök att låna, kontakta fritidsenheten om ni vill göra det.

Övriga kommunala lokaler

Stadsbiblioteket

Humlegången 6, 312 80 Laholm

 • Plats för 50 personer
 • Handikappanpassad lokal

För uthyrning, ring 0430-151 70.

Laholms teater

Lokalen är lämplig för arrangemang av olika slag exempelvis teaterföreställningar, föreläsningar, konserter m.m.

OBS! Vid arrangemang som kräver ljud och/eller scenljus, eller som vänder sig till allmänheten måste tekniker/säkerhetsansvarig bokas.

Teatern

Hästtorget 3, 312 30 Laholm

 • Plats för 140 personer i salongen och 90 personer på läktaren.
 • Scenen är 10,55 meter bred (scenöppning 5,5 meter) och 4,65 meter djup.
 • Handikappanpassad lokal med hiss.
 • Hörselslinga finns.

För uthyrning kontakta:
Laholms turistbyrå
Telefonnummer: 0430-154 50
E-post: turist@laholm.se

Avgifter

Laholms teater

Taxa 1
Bidragsberättigade föreningar

Taxa 2
Privatpersoner, företag

Hyra <5 timmar/dag

2 570 kr

4 280 kr

Hyra >5 timmar/dag

4 065 kr

6 400 kr

Hyra repetition < 5 tim/dag

630 kr

630 kr

Hyra repetition > 5 tim/dag

1 260 kr

1 260 kr

Tekninker/säkerhetsansvarig tillkommer (kr/tim ex moms)

Aktuellt timpris enligt upphandling.

Aktuellt timpris enligt upphandling.

Vaktmästartjänst vid ommöblering etc
(kr/tim ex moms)

350 kr

350 kr


Laholms biblotek

Taxa 1
Bidragsberättigade föreningar

Taxa 2
Privatpersoner, företag

Bibloteket

80 kr/tim

150 kr/tim


Folkhälsocentrum

Taxa 1
Bidragsberättigade föreningar

Taxa 2
Privatpersoner, företag

Upplevelserummet
(max 20 personer)

55 kr/tim

100 kr/tim

Bokas via:

fritidsbokning@laholm.se

tfn: 0430-151 70

 

Campus Laholm

Mejla campusbokning@laholm.se eller ring 0430-265 10 för att boka Campus Laholms aula, miniaula eller blackbox.

Föreningsdrivna samlingslokaler

I Laholms kommun finns 13 godkända föreningsdrivna samlingslokaler. Du bokar dessa genom att kontakta respektive förening, kontaktuppgifter finns i föreningsregistret.

Föreningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Blankeredsgården (Knäred)
 • Folkets hus Genevad
 • Hasslövs bygdegård
 • Knäreds bygdegård
 • Lagargården (Laholm)
 • Hökagården (Mellbystrand)
 • Mestocka nya bygdegård
 • Skoskumsgården (Skummeslövsstrand)
 • Solbackens bygdegård (Edenberga)
 • Våxtorps bygdegård
 • Godtemplaregården (Våxtorp)
 • Ysby bygdegård
 • Ålstorps bygdegård

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Stängt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan