Sök Kontakt

Kommunens organisation

Här börjar innehållet.

Kommunens organisation

Laholms kommun är en politisk styrd organisation där folkvalda politiker företräder invånarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och fyra facknämnder. Kommunfullmäktige beslutar om antalet politiker i varje nämnd och utser dess ledamöter.