Sök Kontakt


Bygglov

Ska du göra förändringar på din byggnad eller uppföra en ny byggnad krävs det oftast bygglov. Det kan också krävas lov om du ska göra stora markförändringar eller riva en byggnad. Innan du börjar ditt projekt bör du därför undersöka om din åtgärd kräver tillstånd. Under ”Bygga, bo och miljö” hittar du mer information.

bygga bo och miljö

Om din åtgärd kräver bygglov styrs av plan- och bygglagen. I plan- och bygglagen framgår även annan information som kan vara bra att känna till:

  • Ansökan om lov ska hanteras inom tio veckor från det att ansökan är komplett.
  • När ett lov har beviljats måste det påbörjas inom två år och slutföras inom fem, annars måste en ny ansökan göras.
  • Om du uppför ett byggnadsverk som kräver lov och/eller startbesked innan du fått godkänt att starta utgår en sanktionsavgift eller kan du bli tvungen att återställa byggnadsverket om detta är möjligt.

Boverket är Sveriges myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. På deras hemsida hittar du massor av information relaterat till bygglov,

Länk till Boverket Länk till annan webbplats.

I Laholms kommun ansvarar byggnadsenheten för frågor kopplat till bygglov. Hittar du inte dina svar här på vår hemsida går det bra att mejla.

bygglov@laholm.se.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: