Sök Kontakt


Förbränningsanläggningar

Alla medelstora förbränningsanläggningar som har en högsta effekt från 1 MW (megawatt) upp till 50 MW måste registreras. Kravet gäller nya anläggningar innan de tas i drift samt vissa äldre anläggningar.

När ska anläggningen registreras?

  • Nya anläggningar måste registreras innan de tas i drift.
  • En anläggning som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt måste registreras senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt måste registreras senast 1 januari 2029.

Kommunen har tillsyn över att verksamheten följer lagar och regler.

Registrera din medelstora förbränningsanläggning genom att fylla i blanketten ”Registrering av medelstor förbränningsanläggning”

Registrerade förbränningsanläggningar

Här kan du se vilka medelstora förbränningsanläggningar som har registrerats hos Laholms kommun.

Registrerade anläggningar
VerksamhetsutövareFastighetEffektBränsleDriftstart
Laholms Fjärrvärme ABFälgen 59 MWFast biomassa2023
Adven Energilösningar ABLinverket 510 MWFast biomassa och flytande biobränsle2019
Vallberga LantmänHov 2:231,305 MWFast biomassa2023
KnäredssågenDyreborg 1:383,5 MWFast biomassa2023
Denise Andreasson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-266 59

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: