Sök Kontakt


Förbränningsanläggningar

Alla medelstora förbränningsanläggningar som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW måste registreras. Kravet gäller nya anläggningar innan de tas i drift medan äldre har dispens till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten.

När ska anläggningen registreras?

  • Nya anläggningar måste registreras innan de tas i drift.
  • En anläggning som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt måste registreras senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt måste registreras senast 1 januari 2029.

Kommunen har tillsyn över att verksamheten följer lagar och regler.

Registrera din medelstora förbränningsanläggning genom att fylla i blanketten ”Registrering av medelstor förbränningsanläggning”

Registrerade förbränningsanläggningar

Här kan du se vilka medelstora förbränningsanläggningar som har registrerats hos Laholms kommun. Vill du ha fler uppgifter än de som finns i tabellen, kontakta Medborgarservice på telefonnummer 0430-150 00.

Registrerade anläggningar
VerksamhetsutövareFastighetEffektBränsleDriftstart
Laholms Fjärrvärme ABFälgen 59 MWFast biomassa2023
Adven Energilösningar ABLinverket 510 MWFast biomassa och flytande biobränsle2019
Vallberga LantmänHov 2:231,305 MWFast biomassa2023
KnäredssågenDyreborg 1:383,5 MWFast biomassa2023
Denise Andreasson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-266 59

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: