Sök Kontakt


Riktlinjer, program och övriga styrdokument

Här finns riktlinjer och andra typer av styrdokument som gäller för kommunens verksamheter och den som arbetar inom Laholms kommun.

Astma- och allergipolicy Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Biblioteksplan Pdf, 282.6 kB.

Blankettarkiv

Energistrategi Pdf, 460.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Finanspolicy Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsopolicy Pdf, 994.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Fritids- och idrottsprogram Pdf, 7.7 MB.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Pdf, 124.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogram för bostadsförsörjning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Inköps- och upphandlingspolicy Pdf, 113.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Konkurrensprogram Pdf, 116.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturplan Pdf, 955.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelspolicy Pdf, 194.7 kB.

Lokalförsörjningsplan Pdf, 525.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöpolicy Pdf, 182.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mål och riktlinjer för Laholms kommuns minoritetspolitiska arbete Pdf, 208.1 kB.

Näringslivsstrategi Pdf, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsnorm Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plan för dialog och inflytande med unga Pdf, 92.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering Pdf, 208.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för integration Pdf, 511.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för strategisk IT Pdf, 279.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Pdf, 60.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för intern kontroll Pdf, 66.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktade statsbidrag Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för användande av gemensamma utvecklingsmedel till etableringsinsatser Pdf, 121.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för avyttrande av inventarier och utrustning Pdf, 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för betalkort Pdf, 38.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för direktupphandling Pdf, 165.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning Pdf, 299.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde Pdf, 374.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för exploatering och markanvisning Pdf, 209.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för flaggning Pdf, 187.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för försäljning av småhustomter och hantering av tomtkö Pdf, 210.4 kB.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Pdf, 122.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hantering av arkiv Pdf, 250.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för internhyror Pdf, 202.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för konstnärlig gestaltning Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för kontanthantering Pdf, 173.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Styrdokument för Laholms kommuns krisberedskap 2023-2026 Pdf, 389.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för leasing Pdf, 37.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för lokalförsörjning Pdf, 197 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för medverkan i sociala medier Pdf, 176.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av investeringar Pdf, 98.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för privat odling på kommunal mark Pdf, 190.7 kB.

Riktlinjer för psykiskt och socialt omhändertagande Pdf, 33.1 kB.

Riktlinjer för sponsring avseende kommunal och extern verksamhet Pdf, 31.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för strategisk kommunikation Pdf, 344.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för styrdokument Pdf, 142.4 kB.

Riktlinjer för stöd till ideella byalag och samhällsföreningar Pdf, 170.4 kB.

Riktlinje för uppvaktning av idrottsprestationer Pdf, 112.4 kB.

Riktlinje för uthyrning av lokaler Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster.

Risk- och sårbarhetsanalys för Laholms kommun Pdf, 304.6 kB.

Strategi för energieffektivisering Pdf, 508.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Pdf, 133.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikplan Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

VA - policy Pdf, 725.8 kB, öppnas i nytt fönster.

VA - handlingsplan Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

VA - bilaga 1 Pdf, 475.6 kB, öppnas i nytt fönster.

VA - bilaga 2 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

VA - bilaga 3 Pdf, 503.4 kB, öppnas i nytt fönster.

VA - bilaga 4 Pdf, 298.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Styrdokument för personal och förtroendevalda

Arbetsmiljöpolicy Pdf, 269 kB.

Beroendepolicy och handledning Pdf, 73.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser för pension och avgångsersättning för förtroendevalda Pdf, 67.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Pdf, 373.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsanvisning till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Pdf, 200.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Etiska regler Pdf, 31.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lönepolicy Pdf, 68.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionspolicy med bilaga Pdf, 439.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Personalpolicy Pdf, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för lika rättigheter och möjligheter Pdf, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy mot korruption Pdf, 212.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Representationspolicy Pdf, 117.7 kB.

Rese- och mötespolicy Pdf, 145.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och interne Pdf, 161.3 kB, öppnas i nytt fönster.t

Riktlinjer för friskvård Pdf, 373 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för nyttjande av bemanningsenheten Pdf, 187.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för rökfri arbetstid Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utdelning av minnesgåva Pdf, 188.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: