Sök Kontakt

Farligt avfall

Farligt avfall finns i små mängder i varje hushåll. Den sammanlagda mängden farligt avfall från varje hushåll kan göra stor skada om avfallet hamnar fel.

Dagligen använder många av oss kemikalier och farliga ämnen.
Det är mycket viktigt att dessa inte hälls ut i avloppet eller läggs i den vanliga soppåsen. Farligt avfall kan vara giftigt för människor och djur. Det kan vara cancerframkallande, frätande, brandfarligt eller vara smittförande.

Som privatperson kan du lämna ditt farliga avfall på Ahla återvinningscentral eller använda insamlingsskåpen som finns utplacerade på olika platser i kommunen. Då säkerhetsställer du att ditt farliga avfall tas omhand av kunnig personal på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Här hittar du insamlingsskåp

 • Ahla Återvinningscentral
 • ICA Nära Våxbohallen, Våxtorp
 • Coop, Knäred
 • Maxi ICA Stormarknad, Mellbystrand
 • Laholms Stadshus, ingången vid Stadsbiblioteket

KOM i HÅG!
Det är mycket viktigt att farligt avfall inte hälls ut i avloppet eller läggs i den vanliga soppåsen!

Vad är farligt avfall?

Elektronik

 • Kaffebryggare, vattenkokare
 • Kretskort, klockor
 • Dator, skrivare, TV
 • Leksaker med inbyggt batteri
 • Tvättmaskin, torktumlare
 • Kyl,frys

Kemikalier

 • Färg- och limrester
 • Fotokemikalier, till exempel framkallare och fixeringsvätskor
 • Lösningsmedel, till exempel lacknafta, thinner, terpentin, aceton och fotogen
 • Sprayflaskor med innehåll, till exempel färg, kemikalier och hårprodukter
 • Bekämpningsmedel, till exempel insektsspray och myrr
 • Diesel och annat drivmedel
 • Nagellack

Batterier

 • Uppladdningsbara batterier, litiumbatterier
 • Småbatterier
 • Bilbatterier
  OBSERVERA!! Att batterier finns dolda till exempel i uppladdningsbara apparter som mobiltelefoner, handdammsugare och leksaker

Glödlampor och ljusrör

Glödlampor innehåller bly, en mycket farlig tungmetall som skadar både människa och miljö. Glödlampan är ingen förpackning och får absolut inte läggas i glasåtervinningen på återvinningsstationerna. De glödlampor som sorteras fel ställer till stora bekymmer i glasbruken då de förstör glasmassan. De flesta lågenergilampor ser ut som ett ljusrör på vanlig sockel.
Några lågenergilampor ser ut som glödlampor, men känns igen på att de är nästan dubbelt så tunga som vanliga glödlampor. Ljusrör innehåller kvicksilver och måste vara hela för att man ska kunna åtrvinna dem. Var försiktig vid hantering av dem.

OBSERVERA att lampor och ljusrör lämnas utan förpackning.
Förpackningen avlägsnar du själv och lämnar i rätt container för övervinning.

Verksamheter och företag

På Ahla återvinningscentral tar vi emot elavfall och impregnerat trä, vilket räknas som farligt avfall.
Övrigt farligt avfall hänvisas till godkänd mottagare.

Verksamheter och företag ska har med sig avlämnarintyg för att få lämna farligt avfall på återvinningscentralen.

Från och med den 1 november 2020 krävs det att verksamheter rapporterar sitt farliga avfall till Naturvårdsverket. Det beror på att regeringen fattat ett beslut om nya regler gällande rapportering av farligt avfall. Avsikten med de nya reglerna är att Sverige ska få bättre kontroll över sitt farliga avfall, så att det kan spåras genom hela kedjan, från att farligt avfall uppstår till sluthanteringen, för att undvika att farliga ämnen sprids i naturen.

För att återvinningscentralen ska kunna rapportera det farliga avfall som tas emot, krävs det nu att verksamheter har med sig ett avlämnarintyg för att få lämna elavfall och impregnerat trä.

Avlämnarintyg för elavfall

För att verksamheter ska få lämna elavfall på återvinningscentralen krävs ett avlämnarintyg från El-kretsen. Avlämnarintyget tas med till återvinningscentralen tillsammans med avfallet. Kom ihåg att du utöver avlämnarintyget även måste registrera elavfallet i Naturvårdsverkets register.
Läs mer om rapportering av farligt avfall på Naturvårdsverkets hemsida.

Vad räknas som elavfall?

Vitvaror, kylskåp/frysar, lysrör, ljuskällor, batterier, diverse elektronik.

Hur går jag tillväga?

 • Gå in på El-kretsens hemsida, eller ladda ner El-kretsens app Verksamhetsavfall.
 • Fyll i avlämnarintyg med uppgifter om elavfallet, samt kontakt- och företagsuppgifter. Ange verksamhetens CFAR-nummer.
 • Ta med dig intyget, antingen utskrivet eller digitalt, till återvinningscentralen. Intyget gäller endast för en sorts elavfall vid ett tillfälle, vilket betyder att om du har flera olika elavfall så krävs det flera intyg.
 • Visa upp intyget för personalen på återvinningscentralen. Personalen kontrollerar intyget och avfallet.
 • Lämna avfallet på angiven plats

El-kretsen Länk till annan webbplats.

CFAR-nummer Länk till annan webbplats.

Avlämnarintyg för impregnerat trä

För att verksamheter ska få lämna impregnerat trä på återvinningscentralen måste avfallet vara registrerat i Naturvårdsverkets register. Registreringen, som fungerar som avlämnarintyg, tas med till återvinningscentralen tillsammans med avfallet.

Hur går jag tillväga?

 • Gå in på Naturvårdsverkets hemsida.
 • Registrera ditt avfall. Ange verksamhetens CFAR-nummer.
 • Ta med dig en utskriven kopia på registreringen till återvinningscentralen.
 • Lämna kopian av registreringen till personalen på återvinningscentralen. Personalen kontrollerar registreringen och avfallet.
 • Lämna avfallet på angiven plats.

Naturvårdsverket - E-tjänst Länk till annan webbplats.

CFAR-nummer Länk till annan webbplats.

Frågor om avlämnarintyg?

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om rapportering av farligt avfall.

Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag klockan 8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.

laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Petterssons Miljöåkeri AB
Måndag-fredag klockan 8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.

info@petterssonsmiljo.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag klockan 9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.

avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar klockan 9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30-16.30
Lördagar klockan 9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan