Sök Kontakt

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Du kan hindra att en brand uppstår eller blir mindre i storlek, genom att förebygga mot brand.

Det enklaste sättet att förebygga mot brand är att ha god ordning. Det gör att du har uppsikt över dina saker och snabbt kan upptäcka om något inträffar.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ett sätt att förebygga mot brand är att ha ett så kallat SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Det innebär att du med jämna mellanrum går igenom ditt brandskydd och säkerställer att det fungerar.

Till exempel så innebär det att se över så att släckare är kontrollerade, ditt brandlarm fungerar och du har en bra organisation som kan agera vid en brand.

Ett sätt att få ett bra brandskydd är att gå igenom 5 olika steg.

Steg för ett bra brandskydd

 1. Gå igenom dina brandrisker och förebygg de du kan.
 2. Ha fungerande släckutrustning och kunskap om hur du släcker en brand.
 3. Se till att byggnaden har ett bra brandskydd för att minska brandens spridning.
 4. Ha en bra organisation för utrymning och agerande för att släcka en brand.
 5. Se till att räddningstjänsten kan komma åt och göra en insats

I bilden här på sidan förklaras stegen. De finns också i en pdf du kan ladda ner och använda i ditt eget arbete.

Bild över brandskyddsarbete

Bilden visar stegen som man bör göra i ett brandskyddsarbete. Steg 1 är att kolla på vilka risker som kan starta en brand och försöka minska dom. Steg 2 är att ha bra och fungerande släckutrustning, samt kunskap att använda utrustningen. Steg 3 är att ha en bra byggnad, där det finns möjlighet att minska en brandspridning. Steg 4 är att ha en bra organisation när man måste utrymma. Steg 5 är att ha förutsättningar så att räddningstjänsten kan nå branden.

Solceller och brandskydd

Användningen och byggandet av Solceller blir allt vanligare. För räddningstjänstens del kan det bli något som vi behöver ta hänsyn till vid en insats.

Vi har skrivit ner de punkter som vi tycker är viktigast att du har koll på när du ska installera solceller.

Räddningstjänstens rekommendationer kring solceller

 • Anpassa din anläggning för just ditt system och din byggnad.
 • Säkerställ att kablar eller liknande som används är anpassade för den miljö de ska sitta i, så som ute, inne, dammig miljö.
 • Placera växelriktaren mot något som är obrännbart. Glöm inte att även ovanför växelriktaren bör det vara obrännbart material.
 • Placera solceller ca. 1,2 m på vardera sida om en brandcellgräns, så att räddningstjänsten kan göra en begränsningslinje vid behov.
 • Märk ut byggnaden med en skylt om att du har solceller.
 • Ha en tydligt ritning över hur kablar är dragna, var huvudavstängning finns och hur din anläggning är byggd. Tänk på att den ska vara så tydlig att räddningstjänsten ska kunna förstå hur systemet är uppbyggt utan att ha varit där innan.
 • Undvik brandkårsbrytare eller liknade, då erfarenheter visar att de inte alltid är kompatibla med solcellssystemen och kan orsaka en händelse.

Förvaring av sopkärl, containrar, pallar och annat brännbart

Ett bra sätt att förebygga mot brand är att du förvarar dina sopkärl, pallar och brännbart material bort från husfasaden.

Bränder som börjar utifrån och riskerar att ta sig upp i tak och vindar är svåra att släcka. Så genom att hålla ett bra avstånd på saker som kan brinna från din fasad minskar risken för stora bränder. Det minskar också risken för anlagd brand.

Placering av containrar, pallar, sopkärl

 • Mot grannbyggnad - minst 8 meter mellan byggnad och container, pallar, sopkärl.
 • Container med lock i metall - placeras 4 meter från egen byggnad, skärmtak, lastbryggor.
 • Container utan lock eller med plastlock - placeras 6 meter från egen byggnad, skärmtak, lastbryggor.
 • Pallar - placeras 6 meter från egen byggnad, skärmtak, lastbryggor.
 • Sopkärl - placeras 6 meter från egen byggnad, skärmtak, lastbryggor.
 • Du kan också göra åtgärder på fasaden som hindrar att brand kan ta sig in, eller skärma av på olika sätt.

Evenemang och samlingstält

Vid evenemang utomhus behöver du ha koll så att besökare kan känna sig trygga. Du behöver även se över så att blåljusbilar kan ta sig fram.

Ska du använda dig av tält behöver brandskyddet vara bra utformat.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Räddningstjänsten Laholm
0430-150 00
Stämmovägen 1 312 34 Laholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan