Sök Kontakt

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt att ge dig som elev goda förutsättningar till utveckling, lärande och delaktighet.

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för unga i ett livsperspektiv. För att möjliggöra detta är Elevhälsans uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt att ge alla ungdomar goda förutsättningar till utveckling, lärande och delaktighet.

All personal i skolan ska arbeta för att alla elever upplever en känsla av att tillvaron i verksamheten är begriplig, hanterbar och meningsfull. Arbetet med elevers hälsa handlar om alla faktorer som påverkar hur unga mår i och omkring skolan.

Hur gör du för att få kontakt?

Du kan söka upp oss direkt. Det går också bra att ringa, mejla eller skicka sms. Du kan även be en lärare, förälder eller kompis att ta kontakt.

Har du rätt att träffa elevhälsan på lektionstid?

Du kan träffa oss både på och utanför lektionstid. Men det är viktigt att kolla av först så att du inte missar ett viktigt skolmoment. Vi kan hjälpa till att informera läraren om du behöver komma under lektionstid.

 

Elevhälsans uppdrag

Skolverkets och Socialstyrelsens skrift Vägledning för elevhälsan beskriver en sammanfattning av elevhälsans uppdrag enligt följande:

Generellt inriktat arbete

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande och utveckling.

Individuellt riktat arbete

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev som är i behov av särskilt stöd.

Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete innebär att stärka och bibehålla fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
Exempel på detta är normer och värden, ledning och stimulans, främja lärande, främja närvaro, främja hälsa, tillgängliga lärmiljöer samt samverkan.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete innebär att kartlägga, identifiera och undanröja hinder för ohälsa.
Exempel på detta är tillgängliga lärmiljöer, identifiera och avvärja risker för diskriminering, kränkande behandling och otrygghet samt att motverka funktionsnedsättningars konsekvenser.

Åtgärdande

Åtgärdande innebär att hantera svårigheter och situationer som har uppstått i en organisation, grupp eller hos en individ.
Exempel på detta är extra anpassningar, utredningar, särskilt stöd vid diskriminering och kränkande behandling.

Kontaktuppgifter

Elevhälsoteamet på Osbecksgymnasiet, EHT, består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt studie-och yrkesvägledare.

Petra Nordström
Skolsköterska

Direkt: 0430-151 81

Mobil: 070-515 03 56

petra.nordstrom@laholm.se

Skottegränd 3, 312 31 Laholm

Klara Ordrup
Skolläkare

Tidsbokning via skolsköterskan

Josephin Brecht
Skolkurator
Mottagning vid BlackBox

Direkt: 0430-155 90

Mobil: 070-363 96 60

josephin.brecht@laholm.se

Skottegränd 3, 312 31 Laholm

Felicia Hall
Skolpsykolog
Konsult till elevhälsan

Anna Selldén
Specialpedagog
Rum 1333

Direkt: 0430-159 80

Mobil: 076-516 79 67

anna.sellden@laholm.se

Skottegränd 3, 312 31 Laholm

Matilda Gustavsson
Studie- och yrkesvägledare

Jannica Karlsson
Studie- och yrkesvägledare

Direkt: 0430-265 00

Telefontider Vägledningsservice
Måndag – torsdag 10:00-12:00, samt 13:00-14:30

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan