Sök Kontakt

Etablera

Välkommen till Laholms kommun, där vi gör det enkelt för dig att förverkliga dina planer. Så här guidar vi dig genom de viktiga första stegen i din etableringsprocess.

Här tar vi etableringar på allvar. Vi värnar vårt strategiska läge och unika förutsättningar och har ett högt fokus på etableringar som bidrar till arbetstillfällen, hållbara investeringar och hög marknyttjandegrad. Här blir du som exploatör/företagare väldigt viktig. Tillsammans bidrar vi till att utveckla Laholms kommun långsiktigt och hållbart.

Tydlig etableringsprocess

För att göra det tydligt för alla och skapa en klar bild av hur vi jobbar, har vi här beskrivit den etableringsprocess som vi jobbar efter i Laholms kommun.

1. Kontakta Näringslivsenheten

När du är redo att etablera ditt företag i Laholms kommun, är det första steget att kontakta vår Näringslivsenhet. Vi är här för att lyssna på din affärsidé och dina behov. Du kommer att få information om de möjligheter som är bäst lämpade för din verksamhet.

2. Beredning av din idé

Om du finner att vår kommun är intressant för din etablering görs en matchning, hur väl stämmer din idé överens med vår profil. Därefter lämnar du in en skiss av din plan för den/eller de platser vi har diskuterat. Vi går igenom alla förfrågningar noggrant och inleder en dialog med våra kollegor inom mark och exploatering samt med politiken.

I Laholms kommun prioriterar vi företagsetableringar som uppfyller följande kriterier:

  • Skapar arbetstillfällen
  • Bidrar till kommunens utveckling
  • Har en hållbarhetsinriktning i etablering och/eller produktion
  • Optimerar markanvändningen
  • Kan påbörjas inom sex månader

3. Reservationsavtal

När vi har hittat rätt plats för din etablering skrivs ett reservationsavtal. Detta avtal har en giltighetstid på sex månader och utgör första steget mot ett köpeavtal. Inom denna period måste du ansöka om bygglov och inleda etableringsarbetet. Om marken ännu inte är avstyckad börjar avtalstiden när fastigheten bildas.

4. Markförvärv

När din etablering är på god väg sker markköpet. Köpeavtalet reglerar villkoren, inklusive kravet på att din etablering ska vara klar inom två år och inte får överlåtas inom två år efter färdigställandet. Vid markförvärv regleras även köpeskillingen och eventuella anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Elanslutningsavgifter hanteras vid anslutning till Södra Hallands Kraft.

5. Invigning och gratulationer

När din verksamhet är klar för öppning återstår endast invigningen. Näringslivsenheten gratulerar dig till din investering och ser fram emot att välkomna dig i vårt nätverk för företagare i kommunen.

Vi ser fram emot att få vara en del av din företagsresa i Laholms kommun.

Kontakta oss när som helst om du har frågor eller behöver ytterligare information. Vi är här för att stötta din framgång!

Kommunal verksamhetsmark

Tillfällig etablering

Funderar du på en tillfällig etablering med försäljning, så som sommaretablering på stranden eller mobil försäljning med foodtrucks eller annat så har vi samlat en särskild gudie för dig.

Sidan för tillfällig försäljning

Peter Severin Larsson
Näringsliv och Destination
0430-155 31, +46 730 69 99 69
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan