Sök Kontakt


Stöd, bidrag och stipendier

Här kan du läsa om Laholms kommuns kulturstöd och kulturpris.

Kulturstöd

Kulturstödet syftar till att ge Laholms kommuns invånare tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. En mångfald av såväl etablerade som nya aktörer ska få möjlighet att skapa och arrangera kultur i olika former. Kulturstödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang som är öppna för allmänheten och äger rum i Laholms kommun.

Kulturstödet kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser, enskilda firmor, bolag samt privatpersoner utan anknytning till något bolag eller någon förening.

Ansökan ska skickas till kultur- och folkhälsonämnden.

Laholms kommun, Kultur- och folkhälsonämnden, 312 80 Laholm

kultur.och.folkhalsonamnden@laholm.se

Ansökningsblankett för kulturstöd Pdf, 149.9 kB.

Vem kan söka?

Kulturstöd kan sökas av juridiska personer och privatpersoner. Detta innefattar ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser, enskilda firmor, bolag samt privatpersoner utan anknytning till något bolag eller någon förening.

Verksamheter i kommunala förvaltningar eller bolag kan inte ansöka om kulturstöd. Inte heller arrangemang med entydigt religiösa, politiska eller kommersiella syften.

Kulturstödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang som är öppna för allmänheten och äger rum i Laholms kommun. Arrangemanget bör i huvudsak bestå av en eller flera av följande kulturformer: dans, musik, teater, litteratur, scenkonst, bildkonst, film, föreläsning, design, konsthantverk och kulturarv.

Budget

Kostnader som är direkt kopplade till arrangemanget kan ingå i ansökan, exempelvis gager och arvoden, resor, marknadsföring, hyra för lokal och teknik med mera. Ansökan måste innehålla en utförlig redovisning av utgifter och inkomster. Till inkomster räknas till exempel entréavgifter, försäljning av olika slag, övriga stöd och sponsorer.

Marknadsföring

Laholms kommuns myndighetslogotyp ska finnas med i all extern kommunikation, exempelvis i annonser, sociala medier och på webbsidor. Du som arrangör åtar dig att följa upphovsrättslagen och dataskyddslagen gällande bild- och texthantering. Du som arrangör åtar dig att själv registrera arrangemanget i evenemangskalendern på visitlaholm.se. De lämnade uppgifterna kan användas av Laholms kommun för att marknadsföra arrangemanget/projektet, till exempel på kommunens webbplats, sociala medier eller i tryckt material.

Arrangemang som prioriteras:

 • Arrangemang med hög konstnärlig kvalitet
 • Arrangemang som kan intressera och nå en publik i Laholms kommun
 • Arrangemang som kan bidra till utvecklingen av Laholms kommuns kulturliv
 • Arrangemang som kan öka tillgängligheten till kultur för medverkande och målgrupper med olika bakgrund och förutsättningar.
 • Arrangemang som kan bidra till goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Laholms kommun.

Följande arrangemang prioriteras inte:

 • Vinstdrivande arrangemang.
 • Verksamhet där kulturinslag används för ett annat huvudsyfte, till exempel insamling av pengar, firande av högtid eller opinionsbildande i olika frågor.
 • Projekt/arrangemang som främst vänder sig till en sluten krets, till exempel medlemsarrangemang.
 • Produktion och utgivning av media (skivor, böcker, filmer, webbplatser, radio, tv etc.).
 • Kurser, workshopar och liknande.

I bedömningen för ansökan ingår:

 • Att den organisation/person som ansöker bedöms ha huvudansvar för projektet.
 • Erfarenhet och kompetens att planera, kommunicera och genomföra arrangemang.
 • Rimlig och realistisk budget.
 • Lämplig lokal eller plats för arrangemanget.
 • För återkommande arrangemang läggs särskild vikt vid utvecklingen över tid.
 • Fördelning av stöd med beaktning för geografisk spridning, mångfald av arrangörer och variation av arrangemang.

Tidsgräns och utbetalning

Ansökan ska vara kultur- och utvecklingsnämnden tillhanda senast åtta veckor före arrangemanget. Bidrag lämnas aldrig i efterhand. Stödet utbetalas snarast efter genomfört arrangemang. Ifall arrangemanget av någon anledning inte genomfördes utgår inget bidrag.

En utförlig redovisning måste lämnas in inom två månader efter avslutat arrangemang. Om arrangemanget sker i slutet av året behöver redovisningen lämnas in innan årsskiftet.

Laholms kommuns författningssamling

Du kan också läsa om bestämmelserna under rubriken "Kulturstöd för arrangemang" i Laholms kommuns författningssamling (sidan 4–6).

Laholms kommuns författningssamling (pdf) Pdf, 132 kB.

Kulturpris

Laholms kulturpris utdelas som stöd, uppmuntran eller belöning för förtjänstfullt utförd insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, konsthantverk, teater, arkitektur, journalistik, film, dans, fotokonst, hembygdsvård med mera.

Kulturpriset utdelas till en person, eller en grupp av personer, som är bosatta i Laholms kommun eller som i sin verksamhet har anknytning till kommunen. Priset delas inte ut till kommunala eller regionala tjänstepersoner som utövar sin kulturgärning i sin yrkesroll.

Kulturpriset om 25 000 kronor utdelas vartannat år. Priset kan inte delas.

Förslag till pristagare kan lämnas till per mejl eller post till kultur- och ufolkhälsonämnden som utser pristagare.  Märk förslaget ”Kulturpris”. Förslagsställarna ombedes uppge namn, adress och telefonnummer (personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning).

kultur.och.folkhalsonamnden@laholm.se

Kultur- och folkhälsonämnden, Laholms kommun, 312 80 Laholm

Kulturpriset 2022

Laholms kommuns kulturpris 2022 tilldelades filmaren Thomas Möller "som genom gediget researcharbete i finstämda personporträtt dokumenterat en viktig del av Laholms kulturarv och moderna industrihistoria – krukmakerinäringen".

1987: Kurt Hedberg - musik
1988: Bo Lindblom - skriftställeri
1989: Judith Johansson - konsthantverk
1990: Arne Ejwertz - hembygdsforskning
1991: Karl-Gustaf Jönsson - konst
1992: Roy Gowers - byggnadsvård
1993: Björn Hellberg - språkvård, skriftställeri
1994: Daniel Hjorth - musik
1995: Konsthallen i Hishult - konst
1996: Föreningen Gamla Laholm - hembygdsforskning
1997: Laholms manskör - musik
1998: Bengt Edenfalk - konst
1999: Laholms keramikmuseum - kulturarv
2000: Björn Rosendahl - för Laholms Teckningsmuseum
2001: Gun-Britt Andersson - kulturarv, kulturturism
2002: Tommy Carlsson - konst
2003: Nya Laholmsrevyn - revy
2004: Sten Nilsson - byggnadsvård
2005: AnnLis Krüger - konst
2006: Roland Andréasson - skriftställeri
2007: Sven Martinson - skriftställeri
2008: Mikael Bengtsson - film, biografverksamhet
2009: Kirke Ralph - dekorationsmåleri
2010: Stina Oskarsson - kulturentreprenörskap
2011: Kjell Evert Gunnarsson - dans
2012: Vardagsmuseet - kulturarv
2013: Lisbeth och Roland Davidsson - byggnadsvård
2014: Magnus Hjorth - musik
2015: Hans Rääf - teater
2016: Diana Lavesson och Stefan Ljungqvist - bokhandlare
2017: Gustav Natt och Dag - kyrkomusiker
2018: Knäreds föreläsningsförening - folkbildning
2019: Åke och Anders Walldén, Skottorps Stengods - konsthantverk, kulturarv
2020: Börje Jacobsson - konsthantverk, krukmakare
2022: Thomas Möller - filmare

Kvalitetsdeklaration

Kvalitetsdeklarationer beskriver den kommunala servicens innehåll och tydliggör vad du kan förvänta dig av våra verksamheter. Kvalitetsdeklarationen anger minininivån för kvaliteten i tjänsterna. Kvalitetsdeklarationen beslutas politiskt av nämnden.

Kvalitetsdeklaration för kultur Pdf, 213.6 kB.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: