Sök Kontakt

Kommunfakta

För att kunna erbjuda livskvalitet till våra kommuninvånare erbjuder vi väl utvecklad service för barn, ungdomar och äldre. I kommunen finns ett blomstrande föreningsliv och ett näringsliv i ständig utveckling. Utöver detta satsar vi på framtiden för kommande generationer genom att modernisera våra skolor och genom samarbete med våra ungdomar.

Laholm, som ibland beskrivs som den lilla staden med de stora konstverken, är Hallands äldsta stad. Redan på 1200-talet nämns Laholm i skrift. Då var namnet Lagaholm, en befäst dansk stad nära gränsen till Sverige. Men långt innan dess var bygden befolkad. Med Lagan som kommunikationsled var det naturligt att slå ner sina bopålar i närheten av vattendraget eller dess biflöden för redan cirka 4 000 år sedan.

Turistinformation - VisitLaholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.