Sök Kontakt

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Här börjar innehållet.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du har i många fall rätt att överklaga beslut som kommunen har fattat. Det finns två olika typer av överklaganden som prövas i domstol. Förvaltningsbesvär gäller i regel beslut som påverkar dig personligen medan laglighetsprövning ofta gäller mer allmänna beslut som kommunen har fattat.

Överklaga beslut som rör dig personligen (förvaltningsbesvär)

Om du har du fått avslag på en ansökan, till exempel om bygglov eller socialbidrag, kan du överklaga beslutet du det genom så kallat förvaltningsbesvär. Du har tre veckor på dig att överklaga från det att du delgivits beslutet.

Begära laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Du kan begära laglighetsprövning om du anser att kommunfullmäktige eller en nämnd har fattat ett felaktigt beslut. För att kunna göra det måste vara folkbokförd i kommunen, äga fast egendom här eller betala kommunalskatt till Laholms kommun. Din överklagan ska vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet med beslutet publicerades på kommunens digitala anslagstavla.