Sök Kontakt

Riskobjekt

I kommunen finns vissa verksamheter som vid en olycka, kan ge allvarliga skador på människor och miljö.

Transporter med farligt gods

Längs med vissa vägar och järnvägar finns det fordon som transporterar ämnen som kan påverka omgivningen om en olycka inträffar. Det gör att det i närheten av dessa vägar behövs vissa säkerhetsavstånd för att kunna bygga. Om inte avstånd kan hållas kan åtgärder göras på byggnaderna, för att få en säker miljö.

Grunden är att du inte får bygga närmre än 150 meter från en väg där transporter med farligt gods kör. Vill du bygga innanför behöver du ofta en riskbedömning som visar på att det är säkert.

 • I Laholms kommun använder vi Länsstyrelsen i Hallands riktlinjer för riskbedömningar nära transportleder med farligt gods, men du får göra en egen också.
 • Du kan hitta riktlinjerna på Länsstyrelsen i Hallands hemsida.
 • Vill du göra en egen behöver du kontakta en konsult eller annan sepcialist som kan göra det. Enklast är att söka på internet om du inte har några egna kontakter.
 • Vill du veta mer så kan Boverkets hemsida hjälpa dig vidare.
 • I Laholms kommun finns ett antal vägar som har mycket transporter.
 • För transporter med farligt gods delas vägarna in i primär transportväg och sekundär transportväg.
 • Du kan hitta vad som gäller för olika vägar på Trafikverkets hemsida.
 • Undrar du om regler och lagar så är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida en bra början.
 • Även på järnvägar transporteras det farligt gods.
 • Grunden är att det transporteras farligt gods på alla järnvägar.
 • Du kan hitta mer information på Trafikverkets hemsida.
 • Undrar du om regler och lagar så är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida en bra början.

Farliga verksamheter

I kommunen finns vissa verksamheter som kan orsaka en allvarlig skada på människor och miljö vid en olycka. Dessa verksamheter har högre krav på sig att göra skyddsåtgärder. Verksamheterna klassas in som "Farliga verksamheter", där Länsstyrelsen i Halland är den som beslutar om verksamheten är det eller inte.

Här kan du läsa om vilka verksamheter som är klassade i Laholms kommun.

 • I Laholms kommun finns ett antal dammar i Lagan. Det är byggda för att reglera vattenflödena och för att kunna utvinna kraft.
 • Beroende på hur dammen är uppbyggd och vart den är placerad kan den komma att klassas som en farlig verksamhet.
 • Dammarna har tillkommit av olika anledningar och är uppbyggda på olika sätt, utifrån användningsområde. En del dammar är uppbyggda av jord, medan andra kan vara av sten eller cement/betong.
 • I Laholm är det: Bassallt dammanläggning, Knäred Övre dammanläggning och Skogabys dammanläggning som är klassade som farlig verksamhet.
 • Verksamheten har tagit fram riskbedömningar och kommit fram till att det finns risker avseende liv och hälsa både på och utanför sin anläggning.
 • Den stora faran är att det vid ett dammbrott kan komma större mängder av vatten på ställen det normalt inte finns vatten. Samt att människor riskerar att skadas i vattenmassorna.
 • Om en olyckshändelse inträffar kommer verksamheten larma och begära hjälp utefter behovet på plats.
 • Skulle en händelse vara så allvarlig att den kan påverka allmänheten i omgivningen kommer ett "viktig meddelande till allmänheten" (VMA) att utfärdas.

Vill du veta mer om VMA hittar du det här

 • Statkraft är de som äger dammarna.
 • Kontaktuppgifter till statkraft finns på deras hemsida.

Statkrafts hemsida Länk till annan webbplats.

 • I Laholms kommun finns bergtäkter där man producerar berg- och grusmaterial. Vid bergtäkten sker borrningar och sprängningar.
 • I Laholm är det: Sjöralt och Smedjeryds bergtäkt som är klassade som farlig verksamhet.
 • Verksamheten har tagit fram riskbedömningar och kommit fram till att det finns risker avseende liv och hälsa både på och utanför sin anläggning.
 • De risker som finns är sprängämnden, som kan orsaka skador på människor. Sprängämne finns inte förvarat på platsen utan tas ditt vid arbete.
 • Det finns även diesel och eldningsolja som kan orsaka sakda på miljön.
 • Om en olyckshändelse inträffar kommer verksamheten larma och begära hjälp utefter behovet på plats.
 • Skulle en händelse vara så allvarlig att den kan påverka allmänheten i omgivningen kommer ett "viktig meddelande till allmänheten" (VMA) att utfärdas.

Vill du veta mer om VMA hittar du det här

 • Johanssons berg i Heljalt AB är de som är ansvariga.
 • Kontaktuppgifter finns på deras hemsida.

Johanssons hemsida Länk till annan webbplats.

 • Diab AB är ett företag som tillverkar och bearbetar olika typer av cellplastmaterial. Materialet används sedan för olika typer av sandwischkonstruktioner.
 • Verksamheten har tagit fram riskbedömningar och kommit fram till att det finns risker avseende liv och hälsa både på och utanför sin anläggning.
 • Den stora faran är om det börjar brinna i delar av cellplastmaterialet. Då bildas en större mängd brandrök, som förutom den faran som normalt finns i brandrök, även innehåller andra farliga ämnen.
 • Om en olyckshändelse inträffar kommer verksamheten larma och begära hjälp utefter behovet på plats.
 • Skulle en händelse vara så allvarlig att den kan påverka allmänheten i omgivningen kommer ett "viktig meddelande till allmänheten" (VMA) att utfärdas.

Vill du veta mer om VMA hittar du det här

 • Kontaktuppgifter till Diab finns på deras hemsida.

Diabs hemsida Länk till annan webbplats.

 • Lantmännen Cerealia är en industri som tillverkar livsmedel.
 • Verksamheten har tagit fram riskbedömningar och kommit fram till att det finns risker avseende liv och hälsa både på och utanför sin anläggning.
 • Den stora faran är att det finns farliga ämnen kopplat till deras process. Vid en olycka skulle ämnet kunna sprida sig till omgivningen.
 • Om en olyckshändelse inträffar kommer verksamheten larma och begära hjälp utefter behovet på plats.
 • Skulle en händelse vara så allvarlig att den kan påverka allmänheten i omgivningen kommer ett "viktig meddelande till allmänheten" (VMA) att utfärdas.

Vill du veta mer om VMA hittar du det här

 • Kontaktuppgifter till Lantmännen Cerealia finns på deras hemsida.

Lantmännen Cerealias hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Räddningstjänsten Laholm
0430-150 00
Stämmovägen 1 312 34 Laholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan