Sök Kontakt

Drogfri skola

Varje skola arbetar för att förebygga och förhindra missbruk samt langning av alkohol eller narkotika med mål om en trygg och drogfri skoltid

Under skoltid är det inte tillåtet att:

  • röka (tobak, e-cigarett eller vattenpipa). Vi avråder också från att nyttja rökfria tobaksvaror som snus,
  • vara påverkad av alkohol, droger eller andra preparat som tas i berusningssyfte,
  • inneha, överlåta, förmedla och sälja något av det nämnda ovan.

Enligt svensk lag är det ett grovt brott att langa alkohol eller narkotika. Att använda narkotika eller ”bara” ha hand om narkotiska preparat är också ett brott. Därför är det viktigt att du agerar om du misstänker hantering eller langning av narkotika, både under skoltid och fritid.

Stöd till elever

Har du som elev själv provat på någon drog eller är orolig för någon kompis? Om du behöver hjälp och stöd så ta kontakt med en vuxen på skolan. Det kan till exempel vara din mentor, skolsköterskan eller någon annan du har förtroende för och litar på.

Om du misstänker användning av droger

Om du som elev eller vårdnadshavare misstänker någon form av hantering eller användning av droger eller alkohol bör omedelbart kontakta någon anställd på skolan. Det kan vara mentorn, skolsköterskan eller någon annan skolpersonal du har förtroende för. Elev och vårdnadshavare har rätt att vara anonym vid denna kontakt.

Vad gör skolan vid misstanke om droger?

Skolan har rutiner för hur de agerar när det framkommit eller finns starka skäl, att misstänka ett en elev har ett missbruk, vid hantering eller langning av droger.

Det kan innebära att:

  • rektor och elevhälsa kopplas in och pratar med eleven om vad som hänt.
  • vårdnadshavare informeras om eleven är under 18 år, men först får eleven möjlighet att själv berätta.
  • eleven rekommenderas att ta ett drogtest, som utgångspunkt för fortsatta stödinsatser.
  • eleven får hjälp till behandlingsinsatser och uppföljning av dessa.
  • anmälan görs till socialförvaltning för att elev och familj ska få stöd på bästa sätt.
  • anmälan görs till polis, vid innehav eller langning eller om eleven är uppenbart påverkad.
  • avstängning kan bli aktuellt om eleven utsätter sig själv eller andra på skolan för fara eller hot.

Kontakta skolan

Du hittar kontaktuppgifter till skolorna på deras respektive sidor.

Grundskolor i Laholm

Osbecksgymnasiet

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan