Sök Kontakt

Återvinningscentral

Välkommen till Ahla återvinningscentral som håller öppet 6 dagar i veckan. Här kan du lämna det mesta från ditt hushåll.

0430-151 38

Ordinarie öppettider

 • Måndag och torsdag klockan 9.30-18.00
 • Tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30-16.30
 • Lördag klockan 9.30-15.00
 • Söndag STÄNGT

  Stängt alla röda dagar, samt julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Vem kan besöka Ahla återvinningscentral?

 • Som folkbokförd i Laholms kommun så passerar du bomsystemet med ditt körkort. Saknar du körkort så kan du ansöka om ett återvinningskort.
 • Bor du i villa/fritidshus har du 12 fria besök per år och bor du i lägenhet så har du 6 fria besök per år.
 • Är du folkbokförd i Laholms kommun och även äger ett fritidshus?
  - Då måste du ha ett återvinningskort för ditt fritidsboende.
 • Skannar du ditt körkort i terminalen så dras alltid dina besök från din folkbokföringsadress.
 • Är du folkbokförd i annan kommun och äger ett fritidshus i Laholms kommun, då kan du som är mottagare av renhållningsfakturan komma in med ditt körkort. Vill du att fler från din familj ska ha tillträde till återvinningscentralen så kontakta vår kundtjänst eller ansök om fria besök.
 • Företag/verksamheter ansöker om återvinningskort för fakturering eller betalar sina besök på plats.
 • Ideella föreningar ansöker om återvinningskort och ges 12 fria besök per år.
 • Äger du ingen fastighet i Laholms kommun är du så klart välkommen att besöka oss ändå. Då betalar du för ditt besök på plats, avgift ser du i årets avfallstaxa.

Tänk på följande när du besöker
Ahla återvinningscentral:

 • Packa och förankra din last väl innan du påbörjar din färd till återvinningscentralen.
 • Kör försiktigt inne på området, max gångfart.
 • Följ färdriktningen. Har du missat något så kör inte mot trafiken utan kör rundan igen. Du kan göra en u-sväng vid huset för farligt avfall och komma in i rundan igen.
 • Följ skyltning och personalens anvisningar.
 • Visa hänsyn och blockera inte för andra besökare.
 • Plocka inte ur containrarna, det är inte tillåtet.
 • Rökning är förbjudet på hela området.
 • Håll barn under uppsikt och ha hunden i bilen.
 • Endast personbilar med släp (maxvikt 3,5 ton eller 3 kbm) passerar bommarna, annars kör man över Vågen.
 • Städa efter dig och ställ tillbaka redskapen du lånar.
 • Respektera våra öppettider, du ska ha lämnat området vid klockslaget för stängning.

Hur många besök har jag kvar?

När du har dragit ditt körkort/ÅVC-kort i terminalen och innan du passerar bommarna, ser du i displayen hur många besök du har kvar. Missar du detta så kan du även fråga personalen inne på återvinningscentralen så hjälper de dig.

Sortera säcken

Nu vill vi tillsammans med dig minska avfallet som går till förbränning. Det innebär att allt avfall ska slängas synligt i de olika containrarna så att avfallet sorteras och återvinns rätt.

Säckarna som i dag slängs i brännbart innehåller till stor del avfall som kan sorteras upp och lämnas i rätt container för att gynna återvinningen.
Exempel trä, kompost, diverse plast och förpackningar.

Under 2023 gick 1025 ton till förbränning från Ahla ÅVC

Vad finns i säcken?

Enligt utförda plockanalyser består säckarna av cirka:

 • 30% avfall som är rätt sorterat.
  Exempel gummi, takpapp, byggfrigolit och mattor.
 • 15 % är trä och trädgårdsavfall
 • 10 % är förpackningar
 • 10 % är hushållsavfall, mat- och restavfall
 • 10 % är textilier
 • 10 % är diverse plast
 • 15 % är övrigt, exempel *inert avfall, elavfall med mera

Det är alltså ca 70% avfall som inte sorteras utan slängs till förbränning!

*Vad är inert avfall?

Inert material är sådant som inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt under lagring. Det betyder att inert avfall varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något sätt. Dessa stabila material bryts heller inte ned biologiskt eller inverkar på andra material som de kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa.
Exempel på inerta massor är jord, grus, betong, tegel och asfalt.

Målsättning

Målet är att minska felsorterad mängd avfall som går till förbränning.
Kan dessa mängder minskas är det en stor vinst för miljön och även för ekonomin. Uppsatt mål är att mängderna ska minska med 30 % under kommande året.

Måste jag sortera upp avfallet i säcken?

Ja, enligt lagstiftningen är det kommunalt avfall som ska sorteras.
Ju mer som kan sorteras rätt och återvinnas desto bättre för miljön!

Undantag

Det finns några få undantag där avfallet ska lämnas i väl förslutna säckar:

 • Damm, sågspån, frigolitkulor och annat lättflyktigt material
 • Invasiva växter
 • Textilier, torra och rena, lämnas i containern intill kontorshuset

Tänk på att

 • Vissa saker kan du lämna till second hand-butiker, loppisar och idrottsföreningar.
 • Mat- och restavfall (vanligt hushållsavfall) ska lämnas i kärlet hemma.

Förbered ditt besök och sortera rätt redan hemma

Sorterar du redan hemma när du packar bilen kan ditt besök hos oss gå smidigt. Sortera innehållet i olika säckar och efter ordning på containrarna inne på återvinningscentralen.

 1. EJ ÅTERVINNINGSBART (DEPONI)
 2. ENERGIÅTERVINNING (BRÄNNBART)
 3. METALL
 4. TRÄ
 5. FRIGOLIT
 6. WELLPAPP
 7. ENERGIÅTERVINNING (BRÄNNBART)
 8. HÅRDPLAST
 9. GIPS (UTAN KAKEL OCH KLINKER)
 10. IMPREGNERAT TRÄ (AVLÄMNARINTYG KRÄVS FÖR FÖRETAG)
 11. DÄCK (MAX 5 PER BESÖK)
 12. DÄCK MED FÄLG (MAX 5 PER BESÖK)
 13. FYLLNADSMASSOR
  - BETONG
  - STEN &GRUS
  - TEGEL
  - KAKEL
 14. FÖNSTER
 15. STOPPADE MÖBLER
 16. TRÄDGÅRDSAVFALL
 17. RIS &GRENAR
 18. TRÄ
 19. METALL
 20. VITVAROR
 21. KYL & FRYS
 22. INSAMLING TILL BYGGÅTERVINNINGEN
 23. TEXTILÅTERVINNING
 24. KLÄDINSAMLING EMMAUS
 25. KONTOR & KUNDTOALETT
 26. KABEL
 27. ELAVFALL
 28. BATTERIER
 29. BILBATTERIER
 30. LJUSRÖR
 31. LJUSKÄLLOR
 32. FARLIGT AVFALL
 33. METALLFÖRPACKNINGAR
 34. PLASTFÖRPACKNINGAR
 35. PAPPERSFÖRPACKNINGAR
 36. TIDNINGAR
 37. FÄRGAT GLAS
 38. OFÄRGAT GLAS
 39. ASBEST

Vad och hur mycket får jag lämna per besök?

Största mängd som kan lämnas per besök/kortdragning är 3 m³ eller 3,5 ton. Som privatperson kommer du in på ÅVC:n med personbil och släp, dvs lätt fordon. Vill du som privatperson lämna större mängder, med tungt fordon, ska avfallet köras över vågen och faktureras enligt prislista. Består lasten av blandat avfall faktureras det som brännbart avfall. Avfallet ska dock sorteras innan det avlämnas.

 • Brännbart grovavfall – sånt som inte får plats i sopkärlet. Observera att detta avfall inte längre får slängas i säckar, utan ska sorteras löst efter avfallsslag och i rätt container.
 • Möbler.
 • Obrännbart avfall/Deponi – betong, porslin, kakel, fönster, tegel.
 • Trä för flisning (t.ex. från bygg och rivning, trämöbler).
 • Tryckimpregnerat trä.
 • Ris och grenar, minst 1 centimeter grova.
 • Trädgårdsavfall som kan komposteras.
 • Plastförpackningar.
 • Metallförpackningar.
 • Pappersförpackningar.
 • Wellpapp.
 • Tidningar.
 • Glasförpackningar, färgat och ofärgat.
 • Metallskrot.
 • Elavfall (t.ex. tv, stereo, hushållsmaskiner, leksaker med sladd eller batteri).
 • Vitvaror (t.ex. spisar, torkskåp, tvättmaskiner).
 • Kylar och frysar.
 • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
 • Batterier.
 • Farligt avfall (till exempel färgrester, lösningsmedel, bekämpningsmedel).
 • Frätande ämnen (till exempel kaustiksoda, ammoniak, svavelsyra).
 • Bildäck (max 5 stycken).
 • Hela och rena kläder (BjörkåFrihets insamling).
 • Leksaker och andra användbara ting (BjörkåFrihets insamling).
 • Värmeljus

Vitvaror

Du lämnar själv dina vitvaror på återvinningscentralen, det ingår alltså ingen hämtning av vitvaror när man beställer hämtning av grovavfall vid egna fastigheten. Vitvaror faller under producentansvar, vilket betyder att de företag som säljer vitvaror är alltså skyldiga att ta emot dina vitvaror eller ta dina gamla med sig när de installerar nya.

Lämna Asbest - privatperson

Att lämna asbest som privatperson ingår inte i dina fria besök. Någon enstaka bit kan lämnas gratis. Kommer du med med större mängder så kör du över vågen och betalar efter aktuell taxa. Asbesten ska vara väl inpackad med kraftig plast så inget material eller damm läcker ut.
OBS! Asbest lämnas måndag-fredag och innan klockan 15.
Kontakta gärna personalen innan ditt besök.

Skrotbilar, bildelar och krockkuddar

Denna typ av avfall lämnas på en bilskrot. Tas inte emot på Ahla återvinningscentral.

Ensilage- och annan Lantbruksplast

Du som är lantbrukare, odlare eller hästägare hanterar stora mängder använd plast från ensilage, säckar, odlingsfilm och dunkar. Denna plast ska du inte lämna på Ahla återvinningscentral.

Svepretur - Svensk Ensilageplast Retur tar emot din plast och har insamlingsplatser i alla län.

svepretur.se/insamlingsplatser Länk till annan webbplats.

Verksamheter och Företag

För verksamheter och företag finnas det ett särskilt ÅVC-kort.
När kortet dras vid inpassering kommer ansvarigt företag för kortet att faktureras för besöket. Mängden material som kan lämnas per företagskortsbesök är max
3 m³ eller 3,5 ton.

Avfallstyper att lämna:

 • Sorterat bygg- och rivningsavfall.
 • Trä.
 • Kompost.
 • Ris- och grenar.
 • Deponiavfall.
 • Grovt brännbart och brännbart.

Vill man som företagare lämna mer än 3 m³ eller 3,5 ton, det vill säga tungt fordon, ska avfallet köras över vågen och faktureras enligt prislista. Består lasten av blandat avfall faktureras det som brännbart avfall. Avfallet ska dock sorteras innan det avlämnas.

Batterier

Alla batterier ska samlas in. Detta för att få en säker utsortering av miljöfarliga batterier som innehåller tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly.

Asbest

För hantering av asbest gäller speciella regler av hänsyn till arbetsmiljön. Viktigt att förpacka avfallet så att det inte dammar vid lossning.
VIKTIGT!
Asbestavfall ska vara förpackat och märkt ”Dammet är farligt vid inandning, innehåller asbest”. Vid lämning av aspest kör du direkt till vågen, alltså inte genom bomssytemet. Saknar ditt företag kort för vågen betalar man för vägningen på plats med SWISH, kort eller kontanter.

Farligt avfall

Du är välkommen att lämna elavfall och impregnerat trä om du kan lämna ett avlämnarintyg i samband med ditt besök.
Övrigt farligt avfall hänvisas du att lämna till godkänd mottagare.

Läs mer om att lämna farligt avfall från verksamheter och företag

Byggåtervinningen

Byggåtervinningen tillhör inte Ahla återvinningscentral utan drivs av
Daglig verksamhet. Har Byggåtervinningen stängt när du vill lämna material så är det ändå okej att lämna materialet på Ahla Återvinningscentral.

Kontakta personalen på återvinningscentralen när du kommer in på anläggningen så visar de vart du kan ställa av materialet.

Det går också bra att kontakta Byggåtervinningen på telefon eller mejl:

0430- 267 55

laholmsbyggatervinning@laholm.se


Byggåtervinningen och Fixargruppens Loppis har ett gemensamt Instagramkonto, följ dem gärna.

Instagram - Fixargruppen och Byggåtervinningen Länk till annan webbplats.

Läs mer om Daglig verksamhet här:

Daglig verksamhetKontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag klockan 8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.

laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Petterssons Miljöåkeri AB
Måndag-fredag klockan 8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.

info@petterssonsmiljo.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag klockan 9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.

avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar klockan 9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30-16.30
Lördagar klockan 9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan