Sök Kontakt


Tobak

Tillstånd för att sälja tobaksvaror är inte en rättighet för vem som helst, utan ett förtroende från samhällets sida. Att bedriva tobaksförsäljning är förknippat med ett stort ansvar och får inte ske till personer under 18 år. Därför ställer tobakslagen stora krav på den som söker tillstånd.

Regler för försäljning av tobaksvaror

Ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror görs till Laholms kommun. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans t ex via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste även vara ekonomiskt och personligt lämplig, vilket innebär att kommunen kommer att ställa frågor om dig och bolaget till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak.

Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen. Vid misstanke om langning till minderårig får försäljning inte ske.

Kommunen tar ut en prövningsavgift, som inte betalas tillbaka vid eventuellt avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd tas även en årlig tillsynsavgift ut.

Information om ansökan

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Det är alltid den juridiska personen som gör ansökan. Eventuell fullmakt för den juridiska ska kunna uppvisas. Du ansöker om tillståndet hos Miljöenheten i Laholm.

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter, så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd, så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du fortsätta att sköta dig. Du måste sköta din bokföring, betala dina skatter i tid och inte begå brott.

Om du vill sluta sälja tobak

Slutar du sälja tobak ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden i Laholm.

Du kan anmäla upphörandet via våra e-tjänster, eller kontakta miljöenheten för att få en pappersblankett.

Sebastian Stjärneblad
Alkohol- och tobakhandläggare
0430-265 65

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: