Sök Kontakt


Parker och grönområden

Vi är en grön kommun med 4 parker och många andra fina grönområden runt omkring i kommunen.

Våra parker

Stadsparken ligger i centrala Laholm och skapades mellan 2007 och 2012, men fanns redan 1908 då med namnet Tivoliparken. Här kan du vandra längs med djungelbäcken, savannområder och i woodlandet. Parken fick priset Årets park 2013.

  • Lekplatser
  • Toaletter (tillänglighetsanpassad)
  • Grillplats
  • Parkering för både bil och buss
  • Stora delar är tillgängliga för rullstol och rullator
  • Boulbana
  • Café
  • Ebbaredsstugan och hembygdsmuseum

Ebbaredsstugan (hembygd.se) Länk till annan webbplats.

Beskrivning av parkens olika platser Pdf, 494.7 kB.

Växter i Stadsparken Pdf, 8.9 MB.

I stadsdelen Gamleby ligger en liten park som fått sitt namn av apotekaren Egon Hansson som brukade odla nyttoväxter där. Efter att han skänkte lunden till oss har vi utrustat den med sittplatser och lekredskap som skapats av konstnären Anders Ölund.

Glänningeområdet är ett välbesökt grön- och fritidsområde med en 2,5 km lång slinga och sjöar. Går du norrut mot Hans Ols sjö hittar du också en boulebana och lekplats.

Området har stor betydelse för den biologiska mångfalden med olika naturtyper som blandskog, våtmark och sumpsjöar.

Vid Västkustvägen i Skummeslövsstrand skapade vi 2022 en fruktlund runt dammen, med fruktträd, bärbuskar, jordgubbar och hasselnötter. Alla som vill får plocka, men för att få bäst resultat, var lite försiktig under de första åren så att de kan växa till sig.

Skötsel

Med allt fler invånare ökar trycket på våra grönytor. Därför ställs det också högre krav för att stärka den biologiska mångfalden och att ge dig gröna oaser för promenader, avkoppling och rekreation. 2023 tog vi därför fram en skötselplan på hur våra offentliga miljöer förbättras.

Skötselplan Pdf, 21.6 MB.


Projekt "Laholm blommar"

Nytt projekt som infördes redan 2023 men som 2024 omfattar alla tätorter i Laholm. Varje ort kommer få blommande gräsmarker. Därmed får alla ortsbor möjlighet att njuta av naturens skriftningar och att plocka en bukett vilda blommor.

Minskad gräsklippning ökar den biologiska mångfalden Pdf, 3.1 MB.

Minskad gräsklippning för ökad mångfald

Under de senaste 30 åren har nästan 80% av Europas flygande insekter försvunnit.
Det är en av många anledningar till att vi nu låter gräset växa på delar av våra grönytor. På så sätt förvaltar vi vår mark på ett mer hållbart sätt, men vi är även med och bidrar till Sveriges miljömål "Ett rikt växt- och djurliv".

Vi behöver omvärdera vad vi tycker är fint och vad som är rätt skötsel. Vissa ytor behöver vara kortklippta, andra kommer vara fint blommande gräsmarker och utvalda ytor sköts som ängsmark. På vår skötselkarta kan du se hur olika områden kommer att klippas.

Skötselkarta Länk till annan webbplats.

 

Fastighetsägare

Har du en fastighet som gränsar mot oklippt kommunal mark, behöver du själv klippa ner gräset närmast dig om du vill ha det kort. Har du möjlighet så spara gärna en yta med längre gräs och blommor på din egen tomt för ett rikare växt- och djurliv.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: