Sök Kontakt


Avgifter

För handläggning av olika ärenden tas en avgift ut, baserad på tiden det tar att handlägga ärendet. Avgiften fastställs varje år i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifterna är schablonavgifter som är ett genomsnitt av hur lång tid en viss typ av ärende tar.

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår bland annat platsbesök, skrivande av beslut/skrivelser, diarieföring och arkivering.

Tillstånd för nytt enskilt avlopp

Avgiften för ett tillstånd för ett hushåll är 7 798 kronor år 2023.

Inventering av befintligt avlopp

Avgiften för en inventering om anläggningen får förbud är 3 342 kronor år 2023.

Om avloppet är godkänt krävs det mindre handläggning, avgiften är då
1 671 kronor år 2023.

Dela upp betalningen

Det går bra att dela upp fakturan på flera tillfällen, kontakta i så fall miljöenheten.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: