Sök Kontakt

Regler och styrande dokument

Här finns kommunens författningssamling.

  • lokala föreskrifter
  • arbetsordningar och reglementen
  • delegationsordningar
  • regler för kommunala företag
  • interna föreskrifter

Taxor och avgifter

Lokala föreskrifter

1.1 Gångbanerenhållningsskyldighet för fastighetsinnehavare Pdf, 156.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1.2 Skydd av människors hälsa och miljö Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1.2 Bilaga Skydd av människors hälsa och miljö Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1.3 Allmänna lokala föreskrifter för Laholms kommun Pdf, 146.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1.3 Bilaga 1 Laholm Pdf, 139.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1.3 Bilaga 2 Mellbystrand Pdf, 73.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1.3 Bilaga 3 Skummeslövstrand Pdf, 50.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1.4 Renhållningsordning för Laholms kommun - föreskrifter för avfallshantering Pdf, 692 kB, öppnas i nytt fönster.

1.4b Renhållningsordning för Laholms kommun - Avfallsplan Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1.5 Torghandel Pdf, 116.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordningar och reglementen

3.1 Kommunfullmäktige Pdf, 62.9 kB, öppnas i nytt fönster.

3.2 Kommunstyrelsen Pdf, 139.6 kB, öppnas i nytt fönster.

3.4 Jävsnämnden Pdf, 12.3 kB.

3.5 Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 108.5 kB, öppnas i nytt fönster.

3.6 Kultur- och utvecklingsnämnden Pdf, 185.5 kB.

3.7 Kommunrevisionen Pdf, 90.5 kB, öppnas i nytt fönster.

3.8 Socialnämnden Pdf, 97.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3.9 Barn- och ungdomsnämnden Pdf, 97.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3.10 Krisledningsnämnden Pdf, 9 kB, öppnas i nytt fönster.

3.11 Valnämnden Pdf, 7.1 kB, öppnas i nytt fönster.

3.12 Reglemente för överförmyndarnämnden - Båstad, Halmstad, Hylte och Laholm Pdf, 239.2 kB.

3.13 Genomsam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Pdf, 172.6 kB, öppnas i nytt fönster.

3.14 Patientnämden Halland Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

3.15 Pensionärsrådet Pdf, 110.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3.16 Funktionsrättsrådet Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3.18 Inkallelseordning för ersättare i kommunens nämnder Pdf, 323.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordningar

4.1 Kommunstyrelsen Pdf, 685.9 kB, öppnas i nytt fönster.

4.2 Barn- och ungdomsnämnden Pdf, 577.3 kB, öppnas i nytt fönster.

4.3 Kultur- och utvecklingsnämnden Pdf, 950.7 kB, öppnas i nytt fönster.

4.4 Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

4.6 Socialnämnden Pdf, 861.3 kB, öppnas i nytt fönster.

4.7 Valnämnden Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.

4.8 Jävsnämnden Pdf, 924.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunala bolag

5.1 Bolagsordning för Kommunfastigheter i Laholm AB Pdf, 15.7 kB, öppnas i nytt fönster.

5.2 Ägardirektiv för Kommunfastigheter i Laholm AB Pdf, 76 kB, öppnas i nytt fönster.

5.4 Kommunassurans Syd Försäkrings AB Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

5.5 Bolagsordning för Laholmshem AB Pdf, 15.6 kB, öppnas i nytt fönster.

5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster.

5.8 Laholmsortens Företagshälsovårdcentral Pdf, 11.2 kB, öppnas i nytt fönster.

5.9 Laholmsortens företagshälsovårdcentral AB Pdf, 8.4 kB, öppnas i nytt fönster.

5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland Pdf, 14.7 kB, öppnas i nytt fönster.

5.11 Gemensamt ägardirektiv för laholms helägda bolag Pdf, 21.8 kB, öppnas i nytt fönster.

5.12 Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum Pdf, 9 kB, öppnas i nytt fönster.

5.13 Bolagsordning för Laholmsbuktens VA AB Pdf, 112.9 kB, öppnas i nytt fönster.

5.14 Ägardirektiv för Laholmsbuktens VA AB Pdf, 47.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vissa interna föreskrifter

6.1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun Pdf, 62.8 kB, öppnas i nytt fönster.

6.6 Finanspolicy Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster.

6.9 Regler för kommunalt partistöd Pdf, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster.

6.20 Placering av kommunens fonderade pensionsmedel Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.

6.21 Föreskrifter för placering av medel i donationsfonder förvaltade av Laholms kommun Pdf, 36.7 kB, öppnas i nytt fönster.

6.23 Konkurrensutsättning Pdf, 16.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Andra föreskrifter av betydelse för allmänheten

7.1 Bidrag till vänortsutbyte Pdf, 6.3 kB, öppnas i nytt fönster.

7.2 Parkeringsköp Pdf, 6.3 kB, öppnas i nytt fönster.

7.5 Bestämmelser om bidrag till enskild väghållning Pdf, 435 kB, öppnas i nytt fönster.

7.8 Bidrag till ideella föreningar Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster.

7.9 Bidrag till allmäna samlingslokaler Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

7.12 Bidrag till studieförbund Pdf, 176.6 kB, öppnas i nytt fönster.

7.13 Kommunens tomtkö Pdf, 69.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7.14 Brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 17.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7.15 Reglemente för Laholms kommuns kulturpris Pdf, 84.9 kB, öppnas i nytt fönster.

7.16 Reglemente för Laholms kommuns miljöpris Pdf, 8.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7.17 Parkeringsöervakningsområde och felparkeringsavgift Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster.

7.18 Reglemente för pris till "Årets förening" Pdf, 45.3 kB.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan