Sök Kontakt

Val eller byte av skola

Barn folkbokförda i Laholms kommun är garanterade en plats i kommunal skola. Det gäller från förskoleklass till och med årskurs 9.

Här beskrivs hur du som är vårdnadshavare:

  • väljer skola för ditt barn till förskoleklass
  • ansöker om byte av skola inför ny termin
  • ansöker om plats vid nyinflytt eller flytt inom kommunen
  • byter till fristående skola eller till annan kommuns skola
  • meddelar om utflytt från kommunen

Val till förskoleklass

Val av skola till förskoleklass (F-klass) görs i början av vårterminen. Inför skolvalet reserverar kommunen en plats på den skola eleven är anvisad till utifrån folkbokföringsadress och upptagningsområde.

Anvisad skola

Information om anvisad skola skickas via vanligt brev till dig som är vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass. Brevet innehåller länk till e-tjänsten där du besvarar skolvalet. Om det finns två vårdnadshavare är beslutet om skolval gemensamt och ni båda behöver ha möjlighet att logga in i e-tjänsten.

Skolval - Förskoleklass (F-klass) - Laholms kommun Länk till annan webbplats.

Har du skyddad adress eller saknar svenskt personnummer behöver du kontakta kommunens handläggare:

Telefon: 0430-154 40

Telefontid: vardagar kl. 11-12

Placering i Laholms tätort

För Glänningeskolan och Parkskolan, belägna i Laholms tätort, varierar respektive skolas upptagningsområde inför varje nytt läsår. Indelningen av upptagningsområdena beslutas gemensamt av de båda skolornas rektorer på delegation av utbildningsnämnden. Upptagningsområdena beslutas utifrån följande kriterier:

  • Antal barn till förskoleklassen
  • Organisation och ekonomiska förutsättningar för skolorna
  • Indelning av bostadsområden för att öka skolornas mångfald
  • En beredskap för nyinflyttade elever

Byte av skola inför ny termin

Du kan ansöka om skolbyte för ditt barn oavsett vilken årskurs ditt barn går i. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola kvarstår platsen på den skola ditt barn går.

För dig som vill byta till en kommunal skola i Laholms kommun erbjuds skolbytesperioder två gånger per läsår. Bytet avser skolstart nästkommande termin. Samtliga ansökningar handläggs efter sista ansökningsdagen. Ansökningarna hanteras samtidigt för att det ska vara en rättssäker process där alla sökande ges samma förutsättningar. En ansökan om skolbyte är bindande. Det innebär att det inte är möjligt att ångra sig om eleven får en ny skolplacering.

Om det finns två vårdnadshavare är beslutet om att ansöka om byte av skola gemensamt och ni båda behöver ha möjlighet att logga in i e-tjänsten.

Byte av skola inför ny termin - Laholms kommun Länk till annan webbplats.

Har du skyddad adress eller saknar svenskt personnummer behöver du kontakta kommunens handläggare:

Telefon: 0430-154 40

Telefontid: vardagar kl. 11-12

Nyinflyttad eller flytt inom kommunen

För elev som flyttar till kommunen eller inom kommunen ansöker du som är vårdnadshavare om plats i e-tjänsten. Om det finns två vårdnadshavare är beslutet om att ansöka om byte av skola gemensamt och ni båda behöver ha möjlighet att logga in.

Byte av skola under terminen - Laholms kommun Länk till annan webbplats.

Om du är osäker på vilket upptagningsområde ditt barn tillhör behöver du kontakta kommunens handläggare:

Telefon: 0430-154 40

Telefontid: vardagar kl. 11-12

Byte till fristående skola eller till annan kommuns skola

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn i en fristående skola eller en kommunal skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan.

Utflytt från kommunen

Vid utflytt fyller du som är vårdnadshavare i blanketten och lämnar den till skoladministratören på den skola eleven lämnar.

Blankett utflyttad elev Pdf, 27.9 kB.

Val eller byte av skola kan påverka skolskjutsen

I de fall ett skolval eller skolbyte beviljas och eleven placeras på en annan skola än den anvisade finns ingen garanti att kommunen erbjuder skolskjuts till och från skolan.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att ta reda på regelverket för skolskjuts.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan