Sök Kontakt

Avgifter och avtal

Kulturskolans avgifter och avtal gäller både grundskolan och gymnasiet. Här kan du läsa om avgifter, betalningsvillkor och hur du anmäler dig.

Du kan anmäla dig till både våra ordinarie kurser och våra lovkurser via den digitala tjänsten SpeedAdmin. Följ länken till anmälningssidan för mer information.

Anmälningssida (extern länk) Länk till annan webbplats.

Scenkonst

 

Drama och teaterkurser

720 kr

Teaterverkstad

720 kr

Dans/Dansverkstad/Balettverkstad

560 kr

Babyrytmik/Småbarnstytmik (10 ggr)

430 kr

Musik

 

Musikverkstad

720 kr

Instrument, sång och kör

720 kr

Specialkurs musik

1 400 kr

Bild och media

 

Verkstad (Bild och Digital)

720 kr

Konst & mediaämnen (inkl material)

720 kr

KomTek

 

KomTek verkstad

720 kr

Programmering

720 kr

Kulturkarusellen

720 kr

Kortkurser (8 tillfälle)

485 kr

Instrumenthyra

270 kr

Expeditionsavgift faktureras om en
avanmälan görs innan fjärde lektionen
vid kursstart påbörjats, gäller ej terminsavgiften

100 kr

Betalningsvillkor

Terminsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Laholms kommun enligt beslut 2023-11-28.

Avanmälan för ny termin görs genom att maila kulturskolan@laholm.se, annars faktureras terminsavgiften för nästkommande termin.

Terminsavgifter faktureras i mitten av varje termin. Görs avanmälan innan fjärde lektionen efter kursens startdatum på Kulturskolan faktureras en expeditionsavgift på 100 kr men ej terminsavgiften. Har eleven erbjudits eller deltagit i minst fyra lektioner efter kursens startdatum på Kulturskolan, återbetalas ej terminsavgiften.

Terminsavgift återbetalas ej vid elevs frånvaro på grund av sjukdom.

Instrument som finns att hyra: klarinett, saxofon, althorn, baryton, trumpet, valthorn, trombon, tuba samt fiol, cello, dragspel och kontrabas i olika storlekar.

Hyrestiden är max två terminer för samtliga instrument förutom när det gäller fiol, där hyrestiden på max två terminer gäller först när eleven börjat använda stråkinstrument i full storlek (4/4). Hyrestiden kan förlängas med två terminer i taget under förutsättning att det finns tillgång till instrument.

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan