Sök Kontakt

Sorteringsguide

Avfallstrappan

Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att sortera kan vi tillsammans spara resurser och skydda vår miljö.

Avfallstrappan

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki även kallad Avfallstrappa,
denna styr hur avfallet tas omhand i Sverige.

Följande ordning ska följas:

  1. Minimera
  2. Återanvända
  3. Återvinna
  4. Utvinna energi
  5. Deponera

Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det blir nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. På sopor.nu hittar du både sorteringsguide och bra information om hur du sorterar ditt avfall. Där hittar du också fakta och statistik.

1. Minimera
I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.

För att minimera resursanvändningen och undvika att bidra till avfall finns några saker du kan tänka på: Behöver jag verkligen den här saken? Om ja, kan jag låna eller hyra den i stället för att köpa den? Finns alternativ som använder mindre och/eller mer miljövänliga resurser?

2. Återanvända
Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En sak som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter. Återanvänd dina prylar, till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, eller lämna dem till second hand. Du kan också göra om dem till något annat (kallas återbruk) eller sälja dem.

3. Återvinna
Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Det gäller bland annat batterier, bilar, däck, elektronik, förpackningar, returpapper och läkemedel.

4. Utvinna energi
Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.

5. Deponera
Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.

För en del material är det enda alternativet deponi. Det kallas för historiskt avfall. Ett exempel på ett sådant material är asbest, ett mineral som tidigare användes i eternitplattor och andra byggvaror. Asbest förbjöds helt år 1982, men finns fortfarande kvar i en del bostadshus och andra byggnader och kräver särskild hantering vid renovering eller rivning. Det är viktigt att nya produkter och material tillverkas utan farliga ämnen så att det inte bildas mer farligt avfall.

Värmeljuskoppar

Värmeljuskoppar får inte länge samlas in som metallförpackning i våra flerfackskärl eller på våra återvinningsstationer. Beslutet som kommer från EU-kommisionen innebär att värmeljus inte längre ses som en förpackning och då får du inte slänga den i metallförpackningsinsamlingen.

På Ahla återvinningscentral finns ett kärl för insamling av värmeljus, detta kärl står vid behållarna för förpackningsmaterial. Om du delar värmeljuskoppen och den lilla delen där veken sitter fast så är det lättare att återvinna aluminiumet. Båda delar återvinns och allt material kan utnyttjas igen.

Sorteringsguide på sopor.nu

sopor.nu Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag klockan 8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.

laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Petterssons Miljöåkeri AB
Måndag-fredag klockan 8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.

info@petterssonsmiljo.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag klockan 9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.

avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar klockan 9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30-16.30
Lördagar klockan 9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan