Sök Kontakt

Veckoannons

Varje helgfri torsdag publiceras Laholms kommuns gemensamma annons i Hallandsposten och i Laholms Tidnings pappersupplaga. Här informerar vi om möten och olika evenemang med anknytning till kommunens verksamhet.

Vi publicerar inte annonser varje vecka utan bara när det behövs.
På denna sidan får du en sammanfattning av annonsens innehåll.

Annons 1 februari 2024, Hallandsposten

Plangranskning

Detaljplan för Allarp 2:536 och 2:537 i Skummeslövsstrand, Laholms kommun.

Granskningstid

Måndag 5 februari till och med fredag 8 mars 2024.

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Skummeslövsstrand, mellan Västkustbanan och inre Kustvägen. Målbilden för området är att skapa en campingupplevelse med både närhet till stranden, naturen, åkerlandskapet och Skummeslövsstrands centrum.


Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt på Laholms kommuns hemsida.

Planförslaget finns även tillgängligt på plan- och byggnadsenheten.

Humlegången 6, Laholm.

0430-150 00

Synpunkter och överklaganderätt

För att lämna synpunkter och för att få rätt att överklaga så behöver du lämna in skriftliga synpunkter med namn, adress och fastighetsbeteckning senast den 8 mars 2024 till:

Samhällsbyggnadsnämnden, Laholms kommun, 312 80 Laholm.

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

För att kunna överklaga detaljplanen behöver dina synpunkter ha lämnats in antingen under samrådstiden eller granskningstiden.
/SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENKontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan