Sök Kontakt

Missbruk och beroende

Väg genom skogen

Upplever du att alkohol eller droger är en för stor del av ditt liv? Eller att du fastnat i ett spelberoende? Du kanske är orolig för att någon anhörig fastnat i ett missbruk? Då är du välkommen att kontakta oss, det finns stöd och hjälp att få.

Målsättningen är att tillsammans med dig finna lösningar att komma ur ett missbruk/beroende och hitta tillbaka till ett fungerande liv i övrigt. Alla kan göra en förändring!

En första kontakt

Din första kontakt med oss börjar alltid med att du hör av dig till Socialkontorets mottagningsfunktion. För att få hjälp med ditt missbruk eller beroende finns det sedan två vägar att gå.

Vi kan erbjuda max fem samtal med en behandlare om en kortvarig kontakt är tillräcklig.

För en längre tids kontakt med behandlare behöver du först genomgå en utredning på Vuxenenheten. Utredningen genomförs efter en ansökan från den som behöver stöd, eller en anmälan från t ex sjukvården eller polisen. Utredningen kan leda till en insats som kan vara öppenvårdsbehandling genom Beroendeenheten (se nedan) eller en extern placering i förekommande fall.

Så ansöker du

För dig som är i behov av hjälp, använd e-tjänsten för att ansöka om stöd.

E-tjänst - Ansökan om stödjande insatser till vuxna Länk till annan webbplats.

För dig som är orolig för någon annan, använd e-tjänsten för att göra en orosanmälan.

E-tjänst - Orosanmälan till socialtjänsten som gäller vuxna Länk till annan webbplats.

Om du kommit fram till att du eller någon annan behöver hjälp, men inte vet på vilket sätt, då kontaktar du Socialkontorets mottagningsfunktion. Tillsammans kan vi diskutera vad som passar dig bäst.

Socialkontorets mottagningsfunktion 0430-265 59

Stöd och behandling

Enskilda samtal

På Beroendeenheten träffar du behandlare med långvarig erfarenhet gällande stöd och behandling av missbruk/beroende. Var samtalet genomförs varierar, beroende på vad som passar just dig och din situation bäst. Även om stödet riktar sig till dig erbjuds du vid behov möjligheten att bjuda in exempelvis partners eller andra familjemedlemmar, allt i syfte att skapa en varaktig förändring i din livssituation. Vi arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.

Kvinnogrupp och mansgrupp

Utöver enskilda insatser har vi våra kvinno- och mansgrupper som riktar sig till dig som har eller har haft ett beroende. Vill du ha mer information om våra grupper eller vara med i en? Kontakta någon av våra gruppledare.

Tiina Karlsson telefon: 0702-40 13 28

Andreas Thiel telefon: 0730-37 57 87

Du som är anhörig till en person med missbruk, riskbruk eller beroende

Vi finns här för att stötta dig som är anhörig/närstående. Stöd finns att få både enskilt och i grupp. Du är välkommen att kontakta vår behandlare Tiina för att få mer information.

Tiina Karlsson telefon: 0702-40 13 28

Vad kostar det?

All kontakt och hjälp är kostnadsfri.

Din vårdcentral

Du kan också ta kontakt med din vårdcentral som kan göra en bedömning om det behövs fler insatser, eller om det är aktuellt med eventuell medicinering från vården.

Kontaktuppgifter

Kontakta Socialkontorets mottagningsfunktion

0430-265 59

Telefontider: måndag - fredag 8.30-12.00

Akuta tider utanför kontorstid hänvisas till socialjour i Halland på 112

Fax: 0430-711 41

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan