Sök Kontakt

Bouppteckning och dödsboanmälan

Först och främst bör de tillgångar som finns i dödsboet användas för att täcka kostnaderna för begravningen. Efter det kan de resterande medel användas för att täcka andra utgifter som uppstår i samband med den avlidnes bortgång.

Bouppteckning

Om det finns tillgångar kvar efter att alla utgifter är betalda, så ska du som ingår i dödsboet göra en bouppteckning.

Denna bouppteckning måste du som är involverade i dödsboet lämna till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Det innebär att du måste sammanställa och dokumentera skriftligt den avlidnes och eventuellt den överlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Du kan göra en bouppteckning själv eller få hjälp av en jurist eller en boutredningsfirma.

Bouppteckning via Skatteverket Länk till annan webbplats.

Dödsboanmälan

Om den avlidne inte ägde någon fastighet och efter att kostnaderna för begravningen och liknande utgifter är täckta, så kan du använda en dödsboanmälan istället för att göra en bouppteckning.

Som företrädare för dödsboet, kan du ta kontakt med kommunen för att få hjälp med att göra en dödsboanmälan. Ring medborgarservice och be att bli kopplad till handläggare för dödsboanmälan. Om den avlidne var gift eller sambo, måste även deras ekonomi redovisas.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan