Sök Kontakt

Familj, barn och ungdom

Vid olika tidpunkter i livet kan man behöva hjälp och stöd när det känns omöjligt att själv hitta en lösning. Via olika kommunala instanser finns hjälp att få. Vi vill att barn och ungdomar växer upp under goda förhållanden. Barn och ungas bästa är utgångspunkten för socialstjänstens arbete. Hjälp och insatser planeras i samråd med den enskilde/familjen.