Sök Kontakt

Ekonomi och studiebidrag

När du går på Vuxenutbildning kan du få ekonomisk studiehjälp.

Studiebidrag för dig som är under 20 år

Studiebidrag får du som studerar på heltid fram till vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. Det betalas ut efter att skolan meddelat att du har blivit antagen. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.

Studier på SFI ger inte rätt till lån eller bidrag från CSN.

Extra tillägg

Extra tillägg måste du däremot ansöka om hos CSN. Beslut fattas utifrån vissa kriterier. Läs mer om detta på CSN:s hemsida.

Studiemedel för dig som är över 20 år

Om du ska läsa på grundskole- eller gymnasial nivå och är över 20 år kan du söka studiemedel från och med höstterminen det året du fyller 20 år. Studiemedel består av två delar: en lånedel och en skattefri bidragsdel. Du kan välja att enbart söka bidragsdelen.

Omställningsstudiestöd - för dig som är mitt i arbetslivet

Omställningsstudiestöd kan du få om du vill vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till ett helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid. Du kan välja att studera med omställningsstudiestöd på heltid eller deltid.

 

Läs mer om detta på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan