Sök Kontakt

Ansökan om plats och regler för förskola

Här hittar du information om hur du ansöker om plats i förskola och svarar på erbjudande och anger schema.

Ansökan om plats

Om ditt barn är över ett år och du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig med annat barn kan ditt barn gå på förskola.

  • Du ska ansöka senast fyra månader innan du behöver platsen.
  • Ditt barn placeras om möjligt på er önskade förskola. Förtur till plats ges till barn i behov av särskilt stöd, barn i behov av plats pga familjens situation eller vid överflytt från annan förskola i kommunen.
  • Yngre syskon placeras om möjligt på samma förskola som äldre syskon.
  • Om ditt barn inte erbjuds plats på ert förstahandsval så behålls köplatsen till förstahandsvalet.

I e-tjänsten för förskola, fritidshem och barnomsorg kan du

  • ansöka om plats
  • svara på erbjudande om plats
  • säga upp din plats
  • lämna eller ändra inkomstuppgifter
  • uppdatera dina kontaktuppgifter.

Som vårdnadshavare har du ett konto, oavsett hur många barn du har.

Ansöka om plats på en fristående förskola

I kommunen finns fristående förskolor. För information om ansökan eller mer information om verksamheten, kontakta respektive fristående förskola.

Förskolor i Laholm

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn har rätt till plats på förskola 15 timmar per vecka från och med höstterminen barnen fyller 3 år. Allmän förskola kostar ingenting. Det betyder att avgiften skiljer sig åt beroende på om barnet är 1-2 år eller 3-5 år.

Allmän förskola följer skolans läsårstider. Det betyder att allmän förskola inte erbjuds under sommarlov, läslov (v 44), jullov, sportlov eller påsklov. Om du har förskoleplats på grund av att du arbetar eller studerar minskas din avgift om ditt barn omfattas av allmän förskola.

Uppsägning av plats

Du säger upp din plats i Edlevo, antingen direkt i appen eller via Edlevo webbsida. Inloggning till Edlevo webb finns på sidan för e-tjänster.

Uppsägningstiden är två månader som räknas från den dagen uppsägningen har kommit in till kommunen. Du betalar avgift för platsen under hela uppsägningstiden. Du kan säga upp ditt barns plats mitt i månaden. Om ditt barn byter förskola behöver du inte säga upp platsen.

Det år ditt barn fyller 6 år avslutas din plats på förskolan automatiskt den 31 juli om du inte säger upp platsen innan. Vid automatisk uppsägning så betalar du avgift fram till 31 juli.

Vistelsetider förskola

Ditt barns tider på förskolan eller i fritidshem ska baseras på din arbetstid, studietid och eventuell restid.

Om du har barn på förskolan och blir arbetssökande, sjukskriven eller får havandeskapspenning har barnet rätt till samma vistelsetid i två månader. Därefter erbjuds vistelsetid om 15 timmar/vecka.

Lägga in schema

Ditt barns schema på förskolan lägger du in Edlevo app eller Edlevo webb. Inlogg till Edlevo webb finns på sidan för e-tjänster som du når via nedanstående länk. Där finns också manualer för att lägga schema. Har du fått en ny plats i förskolan för ditt barn ska du registrera schema senast under inskolningstiden. Varaktiga förändringar ska registreras senast 14 dagar innan schemat börjar gälla. För att personalen ska kunna planera verksamheten på bästa sätt är det viktigt att det alltid finns ett aktuellt schema för barnet.

Registrera schema Länk till annan webbplats.

Öppettider i kommunala förskolor

Kommunens förskolor har öppet alla vardagar kl. 06:00-18:30. Verksamheten är stängd på helgdagar, samt på jul-, nyår- och midsommarafton.

Planeringsdagar och sommarplacering

Kommunens förskolor har stängt sex dagar per kalenderår, samt stänger kl 16:00 en dag i månaden på grund av planering och kompetensutveckling för personalen. Vid de tillfällena samt under sommaren kan förskolor och fritidshem slås samman. Avgiften du betalar för din plats på förskolan eller fritidshem påverkas inte av planeringsdagar eller sommarplacering.

Kontaktuppgifter

Barnomsorg
Telefontid vardagar kl 11-12
0430-154 40

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan