Sök Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att säkerställa att den hälso- och sjukvård och den rehabilitering som erbjuds inom kommunens är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS arbetar för att den vård och behandling som ges ska vara trygg, säker och av god kvalitet för den enskilde. MAR har samma ansvarsområde men med inriktning mot rehabilitering. Arbetet innebär även att kontinuerligt följa upp verksamheterna för att säkerställa att vårdtagarna får en god och säker vård.

MAS och MAR har huvudsakligen följande uppgifter:

  • Ge råd och stöd inom hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • Skapa övergripande regler baserade på lagar och regler inom hälso- och sjukvård för socialtjänsten.
  • Se till att vårdtagare får vård enligt vetenskap och etiska principer.
  • Underhålla och förbättra kvalitetssystemet och hålla personalen informerad om det.
  • Hantera arbetsdelegering och rapportera allvarliga hälso- och sjukvårdsavvikelser (Lex Maria) till Socialstyrelsen.
  • Kontinuerligt informera och redovisa resultat från kvalitetssäkring och utvärderingar till chefer, personal, politiker och intresseorganisationer.

Kontaktuppgifter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Medicinskt ansvarig för rehabilitering
070-544 15 71

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan