Sök Kontakt


Kommunala bolag och stiftelser

Laholms kommun äger bolaget Laholmshem AB och dess dotterbolag Kommunfastigheter i Laholm AB. Kommunen är dessutom delägare i Laholmsbuktens VA AB.

Laholmshem AB

Laholmshem AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Laholms kommun. Bolaget äger och förvaltar cirka 1 500 lägenheter och erbjuder bostäder i nästan alla tätorter i kommunen. Bolagets främsta uppgift är att äga och förvalta fastigheter med bostäder och ska dessutom främja bostadsförsörjningen i kommunen. Laholmshem AB äger Kommunfastigheter i Lahom AB.

Bolagsordning för Laholmshem AB Pdf, 15.6 kB.

Ägardirektiv Laholmshem AB Pdf, 15.3 kB.

Laholmshem AB Länk till annan webbplats.

Kommunfastigheter i Laholm AB

Kommunfastigheter i Laholm AB äger och förvaltar fastigheter med lokaler för kommunens verksamheter. Bolaget ska tillgodose kommunens behov av lämpliga lokaler för alla verksamheter.

Bolagsordning för Kommunfastigheter i Laholm AB Pdf, 15.7 kB.

Ägardirektiv Kommunfastigheter i Laholm AB Pdf, 76 kB.

Laholmsbuktens VA AB

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner. LBVA har som grunduppdrag att leverera hållbara vattentjänster.

Bolagsordning för Laholmsbuktens VA AB Pdf, 112.9 kB.

Ägardirektiv Lahomsbuktens VA AB Pdf, 47.3 kB.

Laholmsbuktens VA AB Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: