Sök Kontakt


Miljöfarlig verksamhet

Verksamheter som har någon form av påverkan på miljö eller människors hälsa klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Miljöenheten har tillsyn på dessa verksamheter.

Verksamheterna delas upp i U, C och B verksamheter. U är inte anmälningspliktig, C är en anmälningspliktig verksamhet och B är en tillståndspliktig verksamhet. I miljöprövningsförordningen kan man se vilken typ av verksamhet man har.

På tillsyn kontrolleras kemikalier, avfall, buller och utsläpp till vatten och luft. Efter tillsyn skrivs ett protokoll och en tillsynsavgift enligt kommunfullmäktiges taxa tas ut.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: