Sök Kontakt

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - "kommunens riksdag."

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen. Det kan vara mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Det kan också röra nämndernas organisation och verksamhetsformer.

Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år. Nästa val är i september 2026.

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 29 ersättare. Innevarande mandatperiod omfattar tiden från 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026.

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande Kenneth Camitz (M)

kenneth.camitz.m@laholm.se

Bild på kommunfullmäktiges förste vice ordförande Angeline Eriksson

1:e vice ordförande Angeline Eriksson (C)

angeline.eriksson.c@laholm.se

070 514 27 26


Bild på andre vice ordförande Pär-Åke Eriksson

2:e vice ordförande Pär-Åke Eriksson (MED)

per-ake.eriksson.med@laholm.se

070 792 32 85

Vill du komma i kontakt med kommunfullmäktige kan du skriva ett brev eller skicka e-post. Adressen är:

Laholms kommun
Humlegången 6
312 80 Laholm

kommunstyrelsen@laholm.se

Offentliga möten

Sammanträdena är offentliga och hålls vanligtvis på Laholms teater, men mellan mars och september 2024 kommer de hållas i stora aulan på Campus Laholm.
Mötena börjar som regel klockan 18.30.

Varje sammanträde annonseras på Laholms kommuns digitala anslagstavla.

Anslagstavla

Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2024 Pdf, 77.6 kB.

Demokrati- och organisationsberedning

Demokrati- och organisationsberedningen består av tio ledamöter och tio ersättare, en från varje parti som finns med i kommunfullmäktige. Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare som beredningen ska bestå av vid tillfället för val av ledamöter och ersättare.

Ordförande Ove Bengtsson

Ordförande Ove Bengtsson (S)

ove.bengtsson.s@laholm.se

070 545 38 08

Demokrati- och organisationsberedningen ska bereda frågor och ärenden som rör:

  • kommunens arbete med att utveckla och fördjupa den kommunala demokratin för att öka medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande,
  • utformningen av kommunens politiska organisation,
  • ekonomiska ersättningar och andra arbetsvillkor för kommunens förtroendevalda.

Demokrati- och organisationsberedningen har ingen fast sammanträdesplan utan sammanträder när det uppstår frågor eller ärenden inom beredningens område.

Kommunfullmäktiges protokoll

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan