Sök Kontakt

Studiehandledning

Eleven ska få studiehandledning på sitt modersmål eller sitt skolspråk om eleven behöver det.

Syftet med studiehandledning är framför allt att hjälpa eleven att nå kunskapskraven i de ämnen/kurser där det finns behov. Samverkan mellan studiehandledaren och ämnesläraren är centralt om studiehandledningen ska ge önskat resultat. Studiehandledarna har också en viktig funktion när det gäller att integrera eleven i det svenska skolsystemet, vara en bro mellan den nyanlända eleven, kamrater, skolans personal och vårdnadshavare. Studiehandledningen kan ske före, under och efter lektionstid. Studiehandledning kan även förekomma via fjärrhandledning.

Studiehandledning i modersmålet har stor betydelse för elevens kunskapsutveckling. När eleven får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk, vilka annars inte kan uttryckas fullt ut på grund av otillräcklig svenska, stärker det självförtroendet och studiemotivationen. Det möjliggör också för lärare att få en ökad förståelse för elevens faktiska kunskaper i respektive ämne. Studiehandledningen bidrar även till att det svenska skolspråket utvecklas parallellt med kunskapsutvecklingen.

Ansökan och beslut om studiehandledning

Det är skolans rektor som beslutar om och beställer studiehandledning. Beslutet baseras på obligatoriska kartläggningar, elevens individuella behov och/eller studieplan. Enheten för flerspråkighet och integration behandlar beställningen och fördelar studiehandledningsresurser till skolan.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan