Sök Kontakt


Skyltning

Om du vill sätta upp en skylt, till exempel för att marknadsföra ditt företag eller evenemang, behöver du hålla koll på en del regler.

Planlagt område 

Det krävs i regel bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns vissa undantag, kontakta gärna byggenheten för att vara säker.

Inom vägområdet 

Inom vägområdet (väg inklusive dike) krävs det i de allra flesta fall tillstånd från trafikverket, men ibland även från kommunen.

Närmast vägen 

Inom 50 meter från vägområdet, och där detaljplan inte finns, krävs det tillstånd från Länsstyrelsen för skyltar eller andra anordningar för reklam, propaganda eller liknande syften.

Övriga områden 

Tavla, skylt, inskrift eller annan anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål får inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer.

Skyltar som avvisar allmänheten från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet. Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl. 

Patrik Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-150 72

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: