Sök Kontakt

Avfall

Här hittar du information om olika dispenser och undantag kopplade till avfall. För handläggning av ansökan tar vi ut en avgift, förutom vid ansökan om delat sopkärl.

Dispens för eget omhändertagande

Du kan söka dispens för eget omhändertagande av slam, latrin, urin och filtermaterial.

Om du vill tömma din slamavskiljare själv behöver du först kunna hygienisera slammet, alltså lagra det tillräckligt länge för att bakterier ska försvinna. Dessutom behöver du ha tillgång till utrustning att sprida det med och egen mark att sprida det på.

För latrin behöver du ha två kompostbehållare för att kunna lagra den tillräckligt länge innan den sprids.

Urinen behöver lagras i täta behållare i minst sex månader innan den sprids.

Filtermaterial från BDT (bad-, disk- och tvättvatten) kan lagras i vanlig kompost.

Filtermaterial från fosforfälla behöver hygieniseras i sex månader innan det sprids på egen mark.

Uppehåll

Om du har ett hus som inte kommer användas alls, det vill säga inga övernattningar och bara besök för att kolla till det, så kan du söka upphåll i sophämtning och slamtömning.

Längre tömningsintervall slamavskiljare

Om du har ett fritidshus som inte används särskilt mycket, bor ensam i en permanentbostad eller har en större slamavskiljare kan du ansöka om att få tömma den vid vartannat ordinarie tillfälle.

Delat sopkärl

Får du väldigt lite avfall kan du ansöka om att dela kärl med din granne. Om du har mer än en fastighet i kommunen kan du få dela kärl med dig själv.

Bygg- och rivningsavfall

Avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbeten ska sorteras på den plats där avfallet uppstått. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall, behöver du ansöka om dispens.

Förpackningar och bioavfall

I en yrkesmässig verksamhet ska förpackningar som innhåller avfall tömmas innan de slängs. Detta och kraven att sortera ut bioavfall separat kan du ansöka om dispens för.

Valborgs- och påskbrasa

Vid eldning av insamlat trädgårds- eller parkavfall i samband med offentlig tillställning ska du ansöka om dispens.

Åsa Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-152 82

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan